Javni dokumenti

Javni dokumenti, rezultati in rezultati projekta FIELDS

Strateški načrt deležnikov in poročilo o analizi

Strategija rasti sektorja je povzeta v izčrpnem poročilu z razpoložljivim gradivom in direktivami iz EU, združenj proizvajalcev in industrij.

Prioriteta profilov 

CONFAGRI PT je s podporo AERES razvil sistem določanja prednostnih nalog in klasifikacijo vseh potreb po usposabljanju, pridobljenih v različnih scenarijih vaje predvidevanja, ki je bila zaključena v T1.5, in poklicnih profilov in potreb po veščinah, opredeljenih v T2.1.

Nacionalni in regulativni okviri EU 

Cilj te naloge je pripraviti uvedbo rezultatov projekta na nacionalni in regionalni ravni z ustreznimi vladnimi in sektorskimi organi. Partnerji so posredovali informacije o regulativnih okvirih, ki veljajo v vsaki državi.

Oblikovanje učnih načrtov  

Partnerji so razvili osnutek 7/10 poklicnih profilov (vsaj enega na državo, ki sodeluje v usposabljanju) (na podlagi EQF in ECVET), ki ustrezajo predhodno opredeljenim profilom delovnih mest, vsaj enega na temo (trajnost, digitalizacija, biogospodarstvo), za dve ravni : stopnja EQF 4 (kmetje, gozdarji in mala in srednja podjetja) in ena za raven 5 EQF (študentje) v skladu s spreminjajočimi se potrebami sektorja na kratkoročni in dolgoročni rok.

Vsak oris poklicnega profila bo ustrezal približno 680 uram, od tega 120 na spletu, 180 v razredu in 360 kot delovno obdobje, z dodatnimi 20 urami za oceno, ki bo omogočila pridobitev certifikata EQAVET.

Analiza trendov in scenarijev

Ta rezultat predstavlja scenarije, njihove hipoteze in utemeljitve ter njihove posledice. Vseboval bo povzetek, ki bo predstavil glavne trende, njihov vpliv in potrebe po spretnostih na nacionalni in evropski ravni. 

Opredelitev metodologije 

S končnim ciljem podpreti inovacije in trajnostni razvoj v kmetijskem, gozdarskem in biogospodarskem sektorju se lahko uporabljajo različne metode za poučevanje vsebin in procesov, ki krepijo kmetov učenje tehnoloških in mehkih veščin.
To poročilo je opredelilo pedagoški pristop, ki bo uporabljen za razvoj programa usposabljanja za izboljšanje učenja kmetov tehnoloških in mehkih veščin.

Možnosti financiranja

Pri tej nalogi so partnerji preučili in navedli možnosti financiranja, ki so na voljo za podporo strategijam spretnosti in prihodnji uporabi rezultatov FIELDS. Proučeni sta bili dve ravni (regionalna/nacionalna in EU raven), vsak partner bo navedel regionalne in nacionalne možnosti financiranja s pomočjo razpisnega portala EU in gradiv lokalnih oblasti.

Okvir prenosljivosti  

Da bi zagotovili prenosljivost veščin in znanj, opisanih v evropski in nacionalni strategiji, je obvezno, da zasnova spretnosti sledi bazi podatkov ESCO za usposabljanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Spretnosti, ki še niso vključene v ESCO, je bilo zahtevano, da se vstavijo kot bistvene veščine (so tista znanja, spretnosti in kompetence, ki so običajno pomembne za poklic, neodvisno od delovnega konteksta, delodajalca ali države) ali neobvezne (znanja, spretnosti in kompetence, ki so lahko pomembne ali se pojavijo pri delu v poklicu, odvisno od delodajalca, delovnega konteksta ali države) . Izbirno znanje, spretnosti in kompetence so zelo pomembne za usklajevanje delovnih mest, saj odražajo raznolikost delovnih mest v istem poklicu.