Biogospodarstvo

Biogospodarstvo

»Biogospodarstvo lahko opredelimo kot tiste dele gospodarstva, pri katerih se za proizvodnjo živil, materialov in energije uporabljajo obnovljivi biološki viri s kopnega in morja, kot so kmetijske rastline, gozdovi, ribe, živali in mikroorganizmi.« (ES 2020).V...
Digitalizacija

Digitalizacija

Elektronika, tehnologija avtomatizacije in povezovanje strojev na internet so močno spremenile možnosti v kmetijski proizvodnji. Digitalizacija gospodarstva je stranski učinek avtomatizacije serijskega poslovanja v kmetijstvu in uvedbe sistemov upravljanja in nadzora...
Trajnostnost

Trajnostnost

Trajnostno kmetijstvo je globalni, dinamičen proces, ki poteka v treh dimenzijah (ekonomski, okoljski in socialni) in na petih ravneh (polje, kmetija, lokalna skupnost, nacionalna in mednarodna raven). Pojem trajnostno kmetijstvo je bil razvit na podlagi...