Openbare documenten

Openbare documenten, resultaten en uitkomsten van het FIELDS-project

Strategisch plan en analyserapport van belanghebbenden

De groeistrategie van de sector is samengevat in een uitgebreid rapport, aan de hand van het beschikbare materiaal en richtlijnen van de EU, producentenverenigingen en industrieën.

Prioriteiten voor profielen 

CONFAGRI PT heeft met de steun van AERES een prioriteringssysteem en classificatie ontwikkeld van alle opleidingsbehoeften die zijn verkregen in de verschillende scenario’s van de verkenningsoefening voltooid in T1.5 en van de beroepsprofielen en vaardigheidsbehoeften gedefinieerd in T2.1

Nationale en EU-regelgevingskaders

Deze taak is gericht op het voorbereiden van de uitrol van projectresultaten op nationaal en regionaal niveau met de relevante overheids- en sectorale autoriteiten. De partners hebben de informatie verstrekt over de regelgevingskaders die in elk land van kracht zijn.

Curricula ontwerp

Partners ontwikkelden het overzicht van 7/10 beroepsprofielen (minstens één per land dat deelneemt aan de opleiding) (op basis van EQF en ECVET) die overeenkomen met eerder geïdentificeerde beroepsprofielen, minstens één per onderwerp (duurzaamheid, digitalisering, bio-economie), voor twee niveaus : EQF niveau 4 (landbouwers,
bosbouwers en kmo’s) en één voor EQF niveau 5 (studenten) in overeenstemming met de veranderende behoeften van de sector op korte tot langere termijn.

Elke schets van het beroepsprofiel komt ongeveer overeen met 680 uur, waarvan 120 online, 180 in de klas en 360 uur op het werk, met nog 20 uur voor de beoordeling, die de EQAVET-certificering mogelijk maken.

Trend- en scenarioanalyse

Deze deliverable presenteert de scenario’s, hun hypothese en rechtvaardiging en hun gevolgen. Het zal een samenvatting bevatten met de belangrijkste trends, hun impact en vaardigheidsbehoeften op nationaal en Europees niveau.

Methodologiedefinitie

Met het uiteindelijke doel om innovatie en duurzame ontwikkeling in de landbouw-, bosbouw- en bio-economiesector te ondersteunen, kan een verscheidenheid aan methoden worden toegepast voor het aanleren van inhoud en processen die het leren van technologische en zachte vaardigheden door boeren verbeteren.
Dit rapport definieerde de pedagogische benadering die zal worden gebruikt om het trainingsprogramma te ontwikkelen om het leren van landbouwers van technologische en zachte vaardigheden te verbeteren.

Financieringsmogelijkheden

In deze taak bestudeerden en somden de partners de beschikbare financieringsmogelijkheden op om de vaardigheidsstrategieën en het toekomstige gebruik van de output van FIELDS te ondersteunen. Er zijn twee niveaus bestudeerd (regionaal/nationaal en EU-niveau), elke partner zal de regionale en nationale financieringsmogelijkheden opsommen met behulp van het EU-aanbestedingsportaal en het materiaal van de lokale autoriteiten

Raamwerk voor overdraagbaarheid  

Om ervoor te zorgen dat de vaardigheden en kennis die in de Europese en nationale strategie worden beschreven, overdraagbaar zijn, is het verplicht dat het vaardigheidsontwerp de ESCO-database volgt voor de VET-opleiding.

De vaardigheden die nog niet in ESCO staan ​​werden gevraagd om als essentiële vaardigheden in te voegen (zijn die kennis, vaardigheden en competenties die gewoonlijk relevant zijn voor een beroep, onafhankelijk van de werkcontext, werkgever of land) of optioneel (kennis, vaardigheden en competenties die relevant kunnen zijn of voorkomen bij het werken in een beroep, afhankelijk van de werkgever, werkcontext of land). Optionele kennis,
vaardigheden en competenties zijn erg belangrijk voor het matchen van banen, omdat ze de diversiteit van banen binnen hetzelfde beroep weerspiegelen.