Naš najnovejši članek o “Potrebah po znanju in znanju za trajnostni agroživilski in gozdarski sektor” je izšel in je del posebne številke revije Sustainability o “Trajnostnem prehranskem sistemu v Evropski uniji”.

Je rezultat spletne ankete za oceno potreb po veščinah sedanjih in bodočih strokovnjakov v agroživilskem in gozdarskem sektorju,
z vidika različnih evropskih deležnikov. Ta članek je pripravil ISEKI-Food Association v okviru FIELDS PROJECT – ERASMUS+.
Upamo, da boste uživali!

https://www.mdpi.com/2071-1050/15/5/4115