Podatkovna zbirka

Izobraževalni program

Projekti

Najboljše prakse

Obveščanje

Anketa

Glasila

Izobraževalni program

Podatkovna zbirka izobraževalnega programa oz. študijev dopolnjuje informacije o šolah za poklicno izobraževanje in usposabljanje, izvajalcih poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izvajalcih izobraževanja na splošno.

Za vsak izobraževalni program in študij so predstavljene naslednje informacije:

 • naslov izobraževalnega programa/študija;
 • organizacija, ki upravlja, vodi, organizira ali pripravlja izobraževalni program/študij;
 • kratek opis;
 • država organizacije, ki nudi izobraževalni program/študij;
 • jezik, v katerem se izvaja izobraževalni program/študij;
 • relevantne ključne besede za identifikacijo (biogospodarstvo, običajno poslovanje, digitalizacija, podjetništvo, mehke kompetence, trajnostnost);
 • vrsta študija (delavnica, tečaj usposabljanja, magisterij, visokošolsko izobraževanje, doktorat, srednješolsko izobraževanje, poletna šola, seminar, diplomski študij);
 • poklicni profil in s tem povezano znanje in spretnosti (poklicni profil po zaključku usposabljanja);
 • spletna možnost;
 • vrsta usposabljanja »začetno/stalno« (»začetno usposabljanje« je usposabljanje, potrebno pred začetkom določenega dela, za začetek določene kariere; »stalno usposabljanje« je stalen proces razvijanja, ohranjanja in dokumentiranja vaših poklicnih znanj in vešči s tečaji ali usposabljanjem);
 • dolžina (v urah, dnevih, tednih ali letih);
 • raven EOK;
 • kreditne točke;
 • certifikacija (vrsta certifikata, ki se podeli udeležencem usposabljanja, če obstaja);
 • mehanizmi nadzora kakovosti v skladu z evropskim referenčnim okvirom za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja (EQAVET);
 • URL
 • relevantnost (A za visoko relevantnost, B za srednjo relevantnost, C za nizko relevantnost);
 • podatki (ko so informacije predstavljene v podatkovni zbirki).

POJDI V BAZO PODATKOV >

l

Projekti

Projektna podatkovna zbirka nudi informacije o stanju evropskih projektov na področju kmetijstva, gozdarstva in sorodnih sektorjev (biogospodarstvo, digitalizacija, mehke kompetence in trajnostnost).

Za vsak projekt so predstavljene naslednje informacije:

 • naslov projekta;
 • ime organizacije;
 • kratek opis projekta;
 • država, v kateri poteka projekt;
 • ključne besede;
 • povezava na spletno stran projekta;
 • podatki o zadnjem obisku glavne strani projekta;
 • projektni program, ki označuje vrsto projekta (npr. nacionalni, evropski, Obzorje 2020, Erasmus+ ipd.);
 • morebitni relevantni dokumente, kot so letaki, brošure, predstavitve itd.

POJDI V BAZO PODATKOV >

f

Najboljše prakse

Podatkovna zbirka najboljših praks vsebuje informacije o uspehih na projektnih področjih: trajnostnost, digitalizacija, biogospodarstvo, mehke kompetence, nove tehnologije in usposabljanje v kmetijstvu, gozdarstvu in sorodnih sektorjih (živilskopredelovalna in gozdarske industrije).

Vsebuje tudi uspešne izkušnje glede razširjanja. Poleg tega obsega realistične in možne stvari, kot so:

 • Uporaba tehnologij: precizno kmetijstvo, proizvodnja energije iz obnovljivih virov na kmetijah, valorizacija stranskih proizvodov itd.
 • Usposabljanje: uspešne izkušnje o tem, kako pristopiti k kmetovalcem in izvesti usposabljanje, uspešne izkušnje in inovativni pristopi na srednjih ali višjih šolah za poklicno izobraževanje in usposabljanje, orodja za uporabo pri usposabljanju, uspešne kombinirane učne izkušnje (»kako« in vsebina) itd.
 • Poslovanje – podjetništvo: uspešni primeri novih poslovnih modelov.

Za vsak projekt so predstavljene naslednje informacije:

 • naslov projekta;
 • ime organizacije;
 • kratek opis projekta;
 • država, v kateri poteka projekt;
 • ključne besede;
 • povezava na spletno stran projekta;
 • podatki o zadnjem obisku glavne strani projekta;
 • morebitni relevantni dokumente, kot so letaki, brošure, predstavitve itd.

POJDI V BAZO PODATKOV >

REGULATIVNI OKVIRI

Regulativni okvir se prouči, da se zagotovi lokalno izvajanje strategije.

Da bi zagotovili, da se bodo rezultati projekta še naprej uporabljali po njegovem zaključku, se bo njegova trajnost iskala prek:

 • izvedba načrta izkoriščanja;
 • oblikovanje projektnega upravljanja;
 • raziskovanje alternativnih virov financiranja.

Ta zbirka podatkov je namenjena pripravi zvitka
projektnih rezultatov na nacionalni in regionalni ravni z ustreznimi vladnimi in sektorskimi organi.

Izdelek regulativnega okvira namerava zbrati obstoječe informacije o posebni zakonodaji za usposabljanje,
kot tudi drugo zakonodajo, ki se bo štela za pomembno za glavna področja vpliva projekta (trajnost, digitalizacija in biogospodarstvo v kmetijstvu), ob upoštevanju predvidljivih prihodnjih potreb po znanjih na teh področjih.

Na platformi FIELDS je bila ustvarjena baza podatkov za regulativne okvire

POJDI V BAZO PODATKOV >

Anketa

V tej nalogi so partnerji preučili in našteli možnosti financiranja, ki so na voljo za podporo strategijam spretnosti in prihodnji uporabi rezultatov FIELDS.

Proučeni sta bili dve ravni (regionalna/nacionalna raven in raven EU), vsak partner bo navedel regionalne in nacionalne možnosti financiranja z uporabo portala za razpise EU in gradiva lokalnih oblasti.
Za vsako državo bodo odgovorni naslednji partnerji: 

 • Austria: LVA in AP
 • France: ACTIA, AC3A
 • Germany: UHOH
 • Greece: GAIA, SEVT in CERTH
 • Ireland: ICOS
 • Italy: CONFAGRI in INFOR
 • Netherlands: WUR and AERES
 • Portugal: Confagri PT
 • Spain: FIAB, SCOOP
 • Slovenia: GZS-ZKZ

POJDI V BAZO PODATKOV >

RAZŠIRJANJE IN GLASILA

Cilj razširjanja je zagotoviti doseganje čim večjega ciljnega občinstva ob oglaševanju rezultatov projekta

Komunikacijske in razširjevalne kampanje bodo razvite in izvedene, da se zagotovi širša ozaveščenost ciljnih skupin o rezultatih projekta, nekateri ukrepi, ki jih je treba izvesti, so opisani tukaj:

Prva številka glasila FIELDS, ki povzema projekt in poudarja rezultate fokusnih skupin – september 2020 (Angleška verzija)

Druga številka se osredotoča na udeležbo FIELDS na forumih in srečanjih, pri čemer poudarja zavezo v Paktu za spretnosti. (Angleška verzija)