Βιο-οικονομία

Βιο-οικονομία

«Η βιο-οικονομία μπορεί να οριστεί ως εκείνα τα μέρη της οικονομίας που χρησιμοποιούν ανανεώσιμους βιολογικούς πόρους από τη ξηρά και τη θάλασσα – όπως καλλιέργειες, δάση, ψάρια, ζώα και μικροοργανισμούς – για την παραγωγή τροφίμων, υλικών και ενέργειας»...
Ψηφιοποίηση

Ψηφιοποίηση

Η ηλεκτρονική, η τεχνολογία αυτοματισμού και η σύνδεση μηχανών στο διαδίκτυο έχουν αλλάξει μαζικά τις δυνατότητες στη γεωργική παραγωγή. Η ψηφιοποίηση της οικονομίας είναι η παρενέργεια της αυτοματοποίησης των σειριακών δραστηριοτήτων στη γεωργία και της εισαγωγής...
Βιωσιμότητα

Βιωσιμότητα

Η βιώσιμη γεωργία είναι μια παγκόσμια, δυναμική διαδικασία που υφίσταται σε τρείς διαστάσεις (οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική) και σε πέντε επίπεδα (χωράφι, αγρόκτημα, τοπική κοινότητα, εθνικό και πολυεθνικό επίπεδο). Ο όρος βιώσιμη γεωργία αναπτύχθηκε με...