Database

Curricula

Projecten

Best Practices

Kaders

MOGELIJKHEDEN

Nieuwsbrieven

Curricula

De database met curricula / cursussen vormt een aanvulling op de informatie over scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding, aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding en andere onderwijsaanbieders in het algemeen.

Voor elk curriculum en elke cursus wordt de volgende informatie verstrekt:

 • De titel van de cursus / het curriculum
 • De organisatie die het curriculum / de cursus beheert, leidt, organiseert of voorbereidt
 • Een korte omschrijving
 • Het land van de organisatie die het curriculum / de cursus verzorgt
 • In welke taal de cursus / het curriculum wordt gegeven
 • Relevante trefwoorden om het te identificeren (Bio-economie, Business as Usual, Digitalisering, Ondernemerschap, Soft skills, Duurzaamheid)
 • Soort cursus (workshop; opleiding; masteropleiding; middelbare school; PhD; middelbare school; zomerschool; seminar; bachelor)
 • Het beroepsprofiel en gerelateerde vaardigheden (het beroepsprofiel na afronding van de opleiding)
 • Online optie
 • Type opleiding “initieel / continu” (een “initiële opleiding” is een opleiding die vereist is voordat met een specifiek werk begonnen wordt, om een ​​specifieke carrière te beginnen; een “continue opleiding” is het voortdurende proces van het ontwikkelen, onderhouden en documenteren van professionele vaardigheden , via cursussen of trainingen)
 • Lengte (in uren, dagen, weken of jaren)
 • EQF-niveau
 • Credits
 • Certificering (type certificering wordt toegekend aan stagiaires, indien aanwezig)
 • Kwaliteitsmechanismen in overeenstemming met het EQAVET-kader
 • URL
 • Relevantie (A voor hoge relevantie, B voor gemiddelde relevantie, C voor lage relevantie)
 • Gegevens (wanneer de informatie in de database is ingevoerd

GA NAAR DATABANK >

l

ProjectEN

De projectendatabank biedt informatie over de stand van zaken van de Europese projecten met betrekking tot landbouw, bosbouw en aanverwante sectoren (bio-economie, digitalisering, soft skills en duurzaamheid).

Voor elk project wordt de volgende informatie verstrekt:

 • De titel van het project
 • Naam van het VET College / Organisatie
 • Korte beschrijving van het project
 • Het land waarin het project wordt gehouden
 • Sleutelwoorden
 • Een link naar de website van het project
 • De gegevens van het laatste bezoek aan de hoofdpagina van het project
 • Projectprogramma, geeft aan wat voor soort project het is (bijv.Nationaal, Europees, Horizon2020, Erasmus +, etc.)
 • Elk relevant document zoals folder, brochure, presentatie, enz.,

GA NAAR DATABANK >

f

Best Practices

De databank met best practices biedt informatie over successen op de projectgebieden: duurzaamheid, digitalisering, bio-economie, sociale vaardigheden, nieuwe technologieën en opleiding in de landbouw, bosbouw en aanverwante sectoren (agri-food en bosbouw gerelateerde industrieen).

Zelfs succesvolle ervaringen met kennisverspreiding. Realistische en haalbare zaken, zoals:

 • Toepassing van technologieën: precisielandbouw, productie van hernieuwbare energie in boerderijen, valorisatie van bijproducten, enz.
 • Opleiding: succesvolle ervaringen met het benaderen van boeren en het geven van opleidingen, succesvolle ervaringen en innovatieve benaderingen van beroepsonderwijs en -opleiding, hulpmiddelen voor gebruik bij opleidingen, succesvolle ‘’blended’ leerervaringen (‘hoe’ en inhoud), enz.
 • Zakelijk ondernemerschap: succesvolle voorbeelden van nieuwe bedrijfsmodellen

Voor elk project wordt de volgende informatie verstrekt:

 • De titel van het project
 • Naam van het VET College / Organisatie
 • Korte beschrijving van het project
 • Het land waarin het project wordt gehouden
 • Sleutelwoorden
 • Een link naar de website van het project;
 • De gegevens van het laatste bezoek aan de hoofdpagina van het project.
 • Elk relevant document zoals folder, brochure, presentatie, enz.

GA NAAR DATABANK >

Regelgevende kaders

Het regelgevend kader wordt bestudeerd om ervoor te zorgen dat de strategie lokaal kan worden uitgevoerd.

Om ervoor te zorgen dat de resultaten van het project ook na voltooiing worden gebruikt, zal worden gestreefd naar duurzaamheid door middel van:

uitvoering van een exploitatieplan;
creatie van een projectgovernance;
onderzoek naar alternatieve financieringsbronnen.

Deze database is bedoeld om de rol-
uit projectresultaten op nationaal en regionaal niveau met de relevante gouvernementele en sectorale autoriteiten.

Het resultaat van het regelgevend kader is bedoeld om bestaande informatie te verzamelen over specifieke wetgeving voor opleiding,
evenals andere wetgeving die relevant zal worden geacht voor de belangrijkste impactgebieden van het project (duurzaamheid, digitalisering en de bio-economie in de landbouw), rekening houdend met de voorzienbare toekomstige behoeften aan vaardigheden op deze gebieden.

Er is een database voor de Regulatory Frameworks gemaakt in het FIELDS-platform 

GA NAAR DATABANK >

financieringsmogelijkheden

In deze taak bestudeerden en somden de partners de beschikbare financieringsmogelijkheden op om de vaardigheidsstrategieën en het toekomstige gebruik van de output van FIELDS te ondersteunen.

Two levels were studied (regional/national and EU levels), each partner will list the regional and national funding opportunities using the EU tender portal and the local authorities’ materials.
The following partners will be responsible for each country:

 • Austria: LVA and AP
 • France: ACTIA, AC3A
 • Germany: UHOH
 • Greece: GAIA, SEVT, and CERTH
 • Ireland: ICOS
 • Italy: CONFAGRI and INFOR
 • Netherlands: WUR and AERES
 • Portugal: Confagri PT
 • Spain: FIAB, SCOOP
 • Slovenia: GZS-ZKZP

GA NAAR DATABANK >

 

Verspreiding en nieuwsbrieven

Disseminatie is bedoeld om ervoor te zorgen dat de grootst mogelijke doelgroep wordt bereikt terwijl de projectresultaten worden geadverteerd

Er zullen communicatie- en verspreidingscampagnes worden ontwikkeld en geïmplementeerd om te zorgen voor een brede bewustwording van de projectresultaten bij de doelgroepen. Enkele van de te nemen acties worden hier beschreven:

Eerste uitgave van de FIELDS-nieuwsbrief waarin het project wordt samengevat en de resultaten van de focusgroepen worden belicht – september 2020 (Engelse versie)

Het tweede nummer is gericht op deelname van FIELDS aan fora en vergaderingen, waarbij de nadruk wordt gelegd op het engagement in het pact voor vaardigheden. (Engelse versie)