Digitalisering

Digitalisering

Elektronica, automatiseringstechnologie en de aansluiting van machines op het internet hebben de mogelijkheden in de landbouwproductie enorm veranderd. De digitalisering van de economie is het neveneffect van de automatisering van seriële operaties in de landbouw en...
Bio-economie

Bio-economie

‘’Bio-economie kan worden gedefinieerd als die delen van de economie die hernieuwbare biologische hulpbronnen uit land en zee gebruiken – zoals gewassen, bossen, vissen, dieren en micro-organismen – om voedsel, materialen en energie te produceren’’ (EC...
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzame landbouw is een globaal, dynamisch proces dat zich afspeelt in drie dimensies (economisch, ecologisch en sociaal) en op vijf niveaus (veld, boerderij, lokale gemeenschap, nationaal en internationaal). De term duurzame landbouw is ontwikkeld op basis van het...