Tietokanta

Opetussuunnitelmat

Projektit

Parhaat käytännöt

Sääntelykehykset

MAHDOLLISUUDET

Uutiskirjeitä

OPETUSSUUNNITELMAT

Opetussuunnitelma-/kurssitietokanta sisältää tietoja ammattikouluista, koulutuksen järjestäjistä ja muista koulutuksen järjestäjistä. Tietokanta on päivittyvä.

Kustakin opetussuunnitelmasta ja kurssista annetaan seuraavat tiedot:

 • Kurssin/opetussuunnitelman otsikko
 • Organisaatio, joka johtaa, järjestää tai valmistelee opetussuunnitelmaa/kurssia
 • Lyhyt kuvaus
 • Opetussuunnitelman/kurssin toteuttavan organisaatio maa
 • Millä kielellä kurssi/opetussuunnitelma suoritetaan
 • Olennaiset avainsanat sen tunnistamiseksi (Biotalous, Business as usual, Digitalisaatio, yrittäjyys, Soft skills/pehmetä taidot, kestävyys)
 • Kurssi (työpaja; koulutus; maisterin tutkinto; Tohtori; keskiasteen opinto; kesäkoulu; seminaari; kandidaatti)
 • Ammatillinen profiili ja osaamiseen liittyvät taidot (ammattiprofiili koulutuksen suorittamisen jälkeen)
 • Online-vaihtoehto
 • Koulutustyyppi ”alku-/jatkuva” (”peruskoulutus” on koulutus, joka vaaditaan ennen tietyn työn alkua tietyn uran aloittamiseksi; ”jatkuva koulutus” on jatkuva prosessi, jossa kehitetään, ylläpidetään ja dokumentoidaan ammattitaitoasi kurssien tai koulutuksen avulla)
 • Pituus (tunteina, päivinä, viikkoina tai vuosina)
 • EQF-taso
 • Opintopisteet
 • Sertifiointi (pätevyystodistuksen tyyppi myönnetään harjoittelijoille, jos sellainen on)
 • Laatuarviointi (EQAVET-kehyksen mukaisesti)
 • URL-osoite
 • Merkityksellisyys (A suuren merkityksellisyyden kannalta, B keskinkertainen merkityksellisyys, C vähäisen merkityksellisyyden kannalta)
 • Päivitystieto (milloin tiedot on otettu käyttöön tietokannassa)

Linkki tietokantaan: >

l

PROJEKTIT

Hanke- ja projektitietokantaan kerätään tietoa eurooppalaisista hankkeista, jotka ovat meneillään (tai lähiaikoina olleet) seuraavista aihepiireistä: maa- ja metsätalous sekä niihin liittyvät alat biotalouden, digitalisaation, pehmeiden taitojen ja kestävyyden näkökulmista.

Kustakin hankkeesta annetaan seuraavat tiedot:

 • Hankkeen nimi
 • Ammattiopiston/organisaation nimi
 • Lyhyt kuvaus hankkeesta
 • Maa, jossa hanke toteutetaan
 • Avainsanat
 • Linkki hankkeen verkkosivuille
 • Tieto, milloin sivu päivitetty
 • Hankeohjelma, johon hanke liittyy (esim. kansallinen, eurooppalainen, Horizon 2020, Erasmus+ jne.)
 • Lisäaineistoa, kuten esite, esittely jne.

Linkki tietokantaan: >

f

PARHAAT KÄYTÄNNÖT

Parhaiden käytäntöjen tietokanta tarjoaa tietoa onnistumisista hankkeissa: kestävyydestä, digitalisaatiosta, biotaloudesta, pehmeistä arvoista, uusista teknologioista sekä maa-, metsä- ja niihin liittyvien alojen (maatalouselintarviketeollisuus ja metsäteollisuus) koulutuksesta.

Myös onnistumisten levittämisestä. Realistisia ja toteuttamiskelpoisia asioita, kuten:

 • Teknologioiden soveltaminen: täsmämaatalous, uusiutuvan energian tuotanto maatiloilla, sivutuotteiden käyttö jne.
 • Koulutus: onnistuneet kokemukset siitä, miten lähestyä viljelijöitä ja toteuttaa koulutusta, ammatillisen koulutuksen korkeakoulut, onnistuneet kokemukset ja innovatiiviset lähestymistavat, koulutuksessa käytettävät välineet, onnistuneet yhdistelmä-oppimiskokemukset (”miten” ja sisältö) jne.
 • Yrittäjyys: onnistuneita esimerkkejä uusista liiketoimintamalleista

Kustakin hankkeesta annetaan seuraavat tiedot:

 • Hankkeen nimi
 • Ammattiopiston/-organisaation nimi
 • Lyhyt kuvaus hankkeesta
 • Maa, jossa hanke toteutetaan
 • Avainsanat
 • Linkki hankkeen verkkosivuille
 • Tieto, milloin sivu päivitetty
 • Lisätiedot, kuten lehtinen, esite, esittely jne.

Linkki tietokantaan: >

Sääntelykehykset

Sääntelykehystä tutkitaan sen varmistamiseksi, että strategia voidaan toteuttaa paikallisesti.

Sen varmistamiseksi, että hankkeen tuloksia käytetään jatkossakin sen päätyttyä, sen kestävyyttä haetaan seuraavilla tavoilla:

 • hyödyntämissuunnitelman täytäntöönpano;
 • hankkeen hallinnon luominen;
 • vaihtoehtoisten rahoituslähteiden tutkimus.Tämän tietokannan tarkoituksena on valmistella hankesuoritteiden käyttöönottoa kansallisella ja alueellisella tasolla asianomaisten valtion ja alakohtaisten viranomaisten kanssa.
  Regulatory Framework -tuotteen tarkoituksena on kerätä olemassa olevaa tietoa erityisestä koulutusta koskevasta lainsäädännöstä sekä muusta lainsäädännöstä, jonka katsotaan olevan olennaista hankkeen tärkeimpien vaikutusalueiden kannalta (kestävä kehitys, digitalisaatio ja biotalous maataloudessa), ottaa huomioon näiden alojen ennakoitavissa olevat tulevaisuuden osaamistarpeet.

  FIELDS-alustalle luotiin tietokanta Regulatory Frameworksille

Linkki tietokantaan: >

RAHOITUSMAHDOLLISUUDET

Tässä tehtävässä kumppanit tutkivat ja listasivat käytettävissä olevia rahoitusmahdollisuuksia tukeakseen osaamisstrategioita ja FIELDSin tuotosten tulevaa käyttöä.

Tutkimuksessa selvitettiin kahta tasoa (alue/kansallinen ja EU-taso), joista kukin kumppani listaa alueelliset ja kansalliset rahoitusmahdollisuudet EU:n tarjousportaalin ja paikallisten viranomaisten materiaalien avulla.
Seuraavat kumppanit ovat vastuussa kustakin maasta:

 • Itävalta: LVA ja AP
 • Ranska: ACTIA, AC3A
 • Saksa: UHOH
 • Kreikka: GAIA, SEVT ja CERTH
 • Irlanti: ICOS
 • Italia: CONFAGRI ja INFOR
 • Alankomaat: WUR ja AERES
 • Portugali: Confagri PT
 • Espanja: FIAB, SCOOP
 • Slovenia: GZS-ZKZP

Linkki tietokantaan: >

 

UUTISKIRJEITÄ

Levityksellä pyritään tavoittamaan mahdollisimman suuri kohdeyleisö hankkeen tuloksia mainostettaessa

Viestintä- ja levityskampanjoita kehitetään ja toteutetaan, jotta varmistetaan laaja tietoisuus hankkeen tuloksista kohderyhmille. Tässä kuvataan joitakin toteutettavia toimia:

FIELDS-uutiskirjeen ensimmäinen numero, joka tiivistää hankkeen ja korostaa kohderyhmien tuloksia – syyskuu 2020 (Levitys ja uutiskirjeet)

Toinen numero keskittyy FIELDSin osallistumiseen foorumeihin ja kokouksiin, mikä korostaa taitosopimuksen sitoutumista. (Levitys ja uutiskirjeet)