Duurzaamheid Digitalisering
Bio-economie
in de Landbouw

Projectoverzicht

PROJECTWERKPAKKETTEN

Trainingslessen
Sectorale vaardigheden
Erasmus+ Blueprint Programme – Sector Skills Alliances

Aanpak van de huidige en toekomstige vaardigheid behoeften mbt duurzaamheid, digitalisering en bio-economie in de landbouw: Europese vaardigheidsagenda en strategie.

De Europese landbouw staat voor veel uitdagingen, het Food 2030-beleid benadrukt de kwetsbaarheid van de landbouwproductie als gevolg van de globalisering van de markten, toenemende concurrentie, de prijsschommelingen en de economische onzekerheid, samen met de lage incrementele gewasproductiviteit. Die kwetsbaarheden worden benadrukt door de toenemende vraag naar voedsel en diervoeder, terwijl milieuproblemen en klimaatveranderingen voor meer onzekerheden zorgen. De overgang van een normale landbouw naar een duurzame landbouw is een complex proces dat een systeembenadering vereist, waaronder het hervormen van de rol van de boer: van een loutere producent van voedsel en grondstoffen naar een “wijze beheerder van het natuurlijk kapitaal”. Om deze drijfveren met succes aan te pakken en erop te reageren, hebben land- en bosbouw nieuwe bedrijfsmodellen en vaardigheden nodig. De identificatie van bestaande en opkomende vaardigheidsbehoeften op het gebied van bio-economie, duurzaamheid en voor het gebruik van digitale technologie is van het allergrootste belang om een ​​strategische aanpak te ontwikkelen om de Europese landbouwsector concurrerend en duurzaam te houden op de lange termijn. Er is een EU-brede sectorale vaardigheidsstrategie nodig om het risicobeheer te verbeteren, het verlies van praktische vaardigheden een halt toe te roepen, het begrip van nieuwe technologieën te verbeteren, zakelijke en leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen en een meer gecoördineerde benadering van de ontwikkeling van vaardigheden tot stand te brengen. Bio-economie door de verschillende actoren van de waardeketen met elkaar te verbinden, door gebruik te maken van een nieuw model voor de circulaire economie, stelt ons in staat om veel van de uitdagingen waarmee de landbouw wordt geconfronteerd aan te pakken, maar de juiste vaardighedenstrategie ontbreekt om boeren in staat te stellen deze met succes aan te pakken.

FIELDS zal vertrouwen op eerdere activiteiten en competenties, vertegenwoordigd in haar grote consortium, om een sectorale vaardighedenstrategie te bepalen. Het FIELDS-project zal ook steunen op de lopende activiteiten die gericht zijn op het identificeren van vaardigheidsbehoeften en vaardigheidstekorten in de bio-economie sector en de bosbouwsector, naast aandacht voor duurzaamheid, digitalisering en soft skills. 

Bekijk onze brochure – (hier de Engelse versie)

Curricula

De database met curricula / cursussen vormt een aanvulling op de informatie over scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding, aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding en andere onderwijsaanbieders in het algemeen..

Best Practices

De databank met best practices biedt informatie over successen op de projectgebieden: duurzaamheid, digitalisering, bio-economie, sociale vaardigheden, nieuwe technologieën en opleiding in de landbouw, bosbouw en aanverwante sectoren.

Financieringsmogelijkheden

Partners bestudeerden en somden de beschikbare financieringsmogelijkheden op om de vaardighedenstrategieën en het toekomstige gebruik van de output van FIELDS op regionaal/nationaal en EU-niveau te ondersteunen.

Projecten

De projectendatabank biedt informatie over de stand van zaken van de Europese projecten met betrekking tot landbouw, bosbouw en aanverwante sectoren (bio-economie, digitalisering, soft skills en duurzaamheid).

Regelgevingskader

Het regelgevend kader wordt bestudeerd om ervoor te zorgen dat de strategie lokaal kan worden geïmplementeerd, om ervoor te zorgen dat de resultaten van het project ook na voltooiing zullen worden gebruikt

Nieuwsbrief

De nieuwsbrieven rapporteren de belangrijkste ontwikkelingen die in het project zijn bereikt en gepresenteerd in het verspreidingsplan en via de belanghebbenden uit elke partnerdatabase.

Ga naar database

De 3e FIELDS nieuwsbrief is uit!

De 3e FIELDS-nieuwsbrief is uit, focus op het opbouwen van beroepsprofielen voor toekomstige Agrifood-vaardigheden; Europese vaardigheden, competenties en beroepen (ESCO). @EUErasmusPlus [button...

Lees meer
Tweede wetenschappelijk artikel

Tweede wetenschappelijk artikel

Ons nieuwste artikel over "Behoefte aan vaardigheden voor duurzame agro-voedings- en bosbouwsectoren" is uit en maakt deel uit van de speciale uitgave van het tijdschrift Sustainability over "Sustainable Food System in the European Union". Het is het resultaat van een...

Lees meer

Evenementen

[events-calendar-templates category=”all” template=”grid-view” style=”style-3″ date_format=”default” start_date=”” end_date=”” limit=”3″ order=”ASC” hide-venue=”yes” time=”all” socialshare=”no”]

BEKIJK DE VOLLEDIGE KALENDER

Partners

AGRAR Plus Beteiligungsges.m.b.H.
AGRAR Plus Beteiligungsges.m.b.H.
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas
University of Hohenheim