Kestävyys
Digitalisaatio
Biotalous
maataloudessa 

Projektin Yleiskatsaus

PROJEKTITYÖPAKETIT

Koulutuskurssit

Sektoritaitojen allianssi

Erasmus+ Blueprint Programme – Sector Skills Alliances

Kestävän kehityksen, digitalisaation ja biotalouden osalta nykyisten ja tulevien osaamistarpeiden selvittäminen ja niihin vastaaminen: eurooppalainen osaamisohjelma ja strategia.

Euroopan maataloudella on edessään monia haasteita. Ruoka 2030 -politiikassa korostetaan maataloustuotannon haavoittuvuutta, jota aiheuttavat markkinoiden globalisoituminen, lisääntyvä kilpailu, hintojen epävakaus, taloudellinen epävarmuus ja sadon alhainen tuottavuuden kasvu. Näitä haavoittuvuuksia korostaa ruuan ja rehujen kysynnän kasvu, kun taas epävarmuutta lisäävät ympäristönäkökohdat ja ilmastonmuutos. Siirtyminen tavanomaisesta maataloudesta kestävään maatalouteen on monimutkainen prosessi, joka edellyttää viljelijän roolin muokkaamista: pelkästä elintarvikkeiden ja hyödykkeiden tuottajasta ”luonnonpääoman viisaaksi johtajaksi”. Maa- ja metsätalous tarvitsevat uusia liiketoimintamalleja ja taitoja, jotta muutostekijöihin voidaan puuttua ja reagoida niihin menestyksekkäästi. Nykyisten ja tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistaminen biotaloudessa, kestävyydessä ja digitaaliteknologian käytössä on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan kehittää strateginen lähestymistapa pitääksemme Euroopan maatalousala kilpailukykyisenä ja kestävänä pitkällä aikavälillä. Tarvitaan selkeää EU:n alakohtaista osaamisstrategiaa riskienhallinnan parantamiseksi, käytännön taitojen häviämisen pysäyttämiseksi, uusien teknologioiden ymmärtämisen parantamiseksi, liiketoiminta- ja johtamistaitojen kehittämiseksi sekä koordinoidumman lähestymistavan saamiseksi taitojen kehittämiseen. Biotalous yhdistää arvoketjun eri toimijat käyttämällä uutta kiertotalousmallia, mikä mahdollistaa monien haasteiden ratkaisemisen maataloudessa. Mutta nyt puuttuu asianmukainen osaamisstrategia, jotta viljelijät voivat toimia tässä menestyksekkäästi.

FIELDS-hankkeen laajassa yhteenliittymässä on edustettuina toimijoita, joilla on osaamista ja kokemusta alakohtaisen osaamisstrategian määrittelyssä. FIELDS-projektissa on myös tehtäviä tunnistaa bio- ja metsätalousalan osaamistarpeita ja -puutteita pehmeiden taitojen, kestävyyden ja digitalisaation näkökulmasta.

Lue tästä esitteemme
(Englanninkielinen versio)

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma-/kurssitietokanta sisältää tietoja ammattikouluista, koulutuksen järjestäjistä ja muista koulutuksen järjestäjistä. Tietokanta on päivittyvä.

Parhaat käytännöt

Parhaiden käytäntöjen tietokanta tarjoaa tietoa onnistumisista hankkeissa: kestävyydestä, digitalisaatiosta, biotaloudesta, pehmeistä arvoista, uusista teknologioista sekä maa-, metsä- ja niihin liittyvien alojen (maatalouselintarviketeollisuus ja metsäteollisuus) koulutuksesta.

Rahoitusmahdollisuudet

Kumppanit tutkivat ja listasivat käytettävissä olevia rahoitusmahdollisuuksia tukeakseen osaamisstrategioita ja FIELDSin tuotosten tulevaa käyttöä alueellisella/kansallisella ja EU:n tasolla..

Projektit

Hanke- ja projektitietokantaan kerätään tietoa eurooppalaisista hankkeista, jotka ovat meneillään (tai lähiaikoina olleet) seuraavista aihepiireistä: maa- ja metsätalous sekä niihin liittyvät alat biotalouden, digitalisaation, pehmeiden taitojen ja kestävyyden näkökulmista.

Sääntelykehykset

Sääntelykehystä tutkitaan sen varmistamiseksi, että strategia voidaan toteuttaa paikallisesti, jotta varmistetaan, että hankkeen tuloksia käytetään jatkossakin sen päätyttyä

Uutiskirje

Uutiskirjeet kertovat hankkeessa saavutetusta ja levityssuunnitelmassa esitellystä tärkeimmistä kehityksestä sekä kunkin kumppanitietokannan sidosryhmien kautta.

Siirry tietokantaan

Kolmas FIELDS-uutiskirje on ilmestynyt!

Kolmas FIELDS-uutiskirje on ilmestynyt, ja siinä keskitytään tulevaisuuden maatalous- ja elintarvikealan taitojen työprofiilien rakentamiseen; European Skills, Competences ja Ammatit (ESCO). @EUErasmusPlus [button...

lue lisää
Toinen tieteellinen artikkeli

Toinen tieteellinen artikkeli

Uusin paperimme "Kestävän maatalous- ja metsätalouden taitotarpeet" on julkaistu, ja se on osa Sustainability-lehden erikoisnumeroa "Kestävä elintarvikejärjestelmä Euroopan unionissa". Se on tulos verkkokyselystä, jossa arvioitiin elintarvike- ja metsätalousalan...

lue lisää

Tapahtumat

[events-calendar-templates category=”all” template=”grid-view” style=”style-3″ date_format=”default” start_date=”” end_date=”” limit=”3″ order=”ASC” hide-venue=”yes” time=”all” socialshare=”no”]

Näytä koko kalenteri

Kumppanit

AGRAR Plus Beteiligungsges.m.b.H.
AGRAR Plus Beteiligungsges.m.b.H.
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas
University of Hohenheim