Kestävyys

Kestävyys

Kestävä maatalous on maailmanlaajuinen ja dynaaminen prosessi, jossa on kolme ulottuvuutta   (taloudellinen, ympäristö ja sosiaalinen) ja viisi tasoa (kenttä, maatila, paikallisyhteisö, kansallinen ja kansainvälinen taso). Termi kestävä maatalous kehitettiin...
Digitalisaatio

Digitalisaatio

Elektroniikka, automaatioteknologia ja koneiden yhteys internetiin ovat muuttaneet valtavasti maataloustuotannon mahdollisuuksia. Talouden digitalisoituminen on maatalouden työvaiheiden automatisoinnin sivuvaikutus, ja seurausta tuotantoprosessien säätelyyn liittyvien...
Biotalous

Biotalous

”Biotalouteen voidaan määritellä kuuluvan ne taloudet osat,  joissa käytetään maalta ja merestä peräisin olevia uusiutuvia biologisia luonnonvaroja – kuten viljelykasveja, metsiä, kaloja, eläimiä ja mikro-organismeja – elintarvikkeiden, materiaalien ja energian...