Javni dokumenti

Javni dokumenti, rezultati in rezultati projekta FIELDS

Strateški načrt deležnikov in poročilo o analizi

Strategija rasti sektorja je povzeta v izčrpnem poročilu z razpoložljivim gradivom in direktivami iz EU, združenj proizvajalcev in industrij.

Prioriteta profilov 

CONFAGRI PT je s podporo AERES razvil sistem določanja prednostnih nalog in klasifikacijo vseh potreb po usposabljanju, pridobljenih v različnih scenarijih vaje predvidevanja, ki je bila zaključena v T1.5, in poklicnih profilov in potreb po veščinah, opredeljenih v T2.1.

Nacionalni in regulativni okviri EU 

Cilj te naloge je pripraviti uvedbo rezultatov projekta na nacionalni in regionalni ravni z ustreznimi vladnimi in sektorskimi organi. Partnerji so posredovali informacije o regulativnih okvirih, ki veljajo v vsaki državi.

Analiza trendov in scenarijev

Ta rezultat predstavlja scenarije, njihove hipoteze in utemeljitve ter njihove posledice. Vseboval bo povzetek, ki bo predstavil glavne trende, njihov vpliv in potrebe po spretnostih na nacionalni in evropski ravni. 

Opredelitev metodologije 

S končnim ciljem podpreti inovacije in trajnostni razvoj v kmetijskem, gozdarskem in biogospodarskem sektorju se lahko uporabljajo različne metode za poučevanje vsebin in procesov, ki krepijo kmetov učenje tehnoloških in mehkih veščin.
To poročilo je opredelilo pedagoški pristop, ki bo uporabljen za razvoj programa usposabljanja za izboljšanje učenja kmetov tehnoloških in mehkih veščin.

Možnosti financiranja

Pri tej nalogi so partnerji preučili in navedli možnosti financiranja, ki so na voljo za podporo strategijam spretnosti in prihodnji uporabi rezultatov FIELDS. Proučeni sta bili dve ravni (regionalna/nacionalna in EU raven), vsak partner bo navedel regionalne in nacionalne možnosti financiranja s pomočjo razpisnega portala EU in gradiv lokalnih oblasti.