Το τρίτο ενημερωτικό δελτίο FIELDS είναι εδώ!

Το τρίτο ενημερωτικό δελτίο FIELDS κυκλοφορεί και εστιάζει στη δημιουργία μελλοντικών προφίλ θέσεων εργασίας για δεξιότητες στη γεωργία. Ευρωπαϊκές Δεξιότητες, Ικανότητες και Επαγγέλματα (ESCO). @EUErasmusPlus Διαβάστε, κατεβάστε και μοιραστείτε English version  ...