Trajnostnost

Trajnostnost

Trajnostno kmetijstvo je globalni, dinamičen proces, ki poteka v treh dimenzijah (ekonomski, okoljski in socialni) in na petih ravneh (polje, kmetija, lokalna skupnost, nacionalna in mednarodna raven). Pojem trajnostno kmetijstvo je bil razvit na podlagi...