Trajnostnost Digitalizacija Biogospodarstvo
v kmetijstvu 

Pregled projekta

Projektne dejavnosti

Tečaji
Sektorske spretnosti
Erasmus+ Blueprint Programme – Sector Skills Alliances

Reševanje trenutnih in prihodnjih potreb po kompetencah za trajnostnost, digitalizacijo in biogospodarstvo v kmetijstvu: Program in strategija znanj in spretnosti za Evropo

Evropsko kmetijstvo se spopada s številnimi izzivi, strategija »Hrana 2030« izpostavlja ranljivost kmetijske proizvodnje zaradi globalizacije trgov, naraščajoče konkurence, nestanovitnosti cen in gospodarske negotovosti ter nizke produktivnosti rastlinskih pridelkov. Te ranljivosti so še bolj izpostavljene zaradi vse večjega povpraševanja po hrani in krmi, medtem ko okoljska vprašanja in podnebne spremembe povzročajo več negotovosti. Prehod iz običajnega kmetijstva v trajnostno kmetovanje je kompleksen postopek, ki zahteva sistemski pristop, vključno s preoblikovanjem vloge kmeta: od zgolj pridelovalca hrane in blaga v »modrega upravljavca naravnega kapitala«. Če naj bi se kmetijstvo in gozdarstvo uspešno spopadla s temi gonilnimi silami in se na njih odzvala, potrebujeta nove poslovne modele in kompetence. Opredelitev sedanjih in novih potreb po kompetencah na področju biogospodarstva, trajnostnosti in uporabe digitalne tehnologije je bistvenega pomena za oblikovanje strateškega pristopa, s katerim bo evropski kmetijski sektor dolgoročno konkurenčen in trajnosten.Za izboljšanje obvladovanja tveganj, zajezitev izgube praktičnih znanj in spretnosti, izboljšanje razumevanja novih tehnologij, razvoj poslovnih in vodstvenih veščin ter za bolj usklajen pristop k razvoju spretnosti je potrebna jasna strategija EU za sektorsko znanje in spretnosti. Biogospodarstvo s povezovanjem različnih akterjev vrednostne verige in z uporabo novega modela krožnega gospodarstva omogoča spopadanje s številnimi izzivi, s katerimi se sooča kmetijstvo, vendar manjka ustrezna strategija znanja in spretnosti, ki bi kmetom omogočila uspešno reševanje težav.

Projekt FIELDS se bo pri opredelitvi sektorske strategije znanja in spretnosti zanašal na predhodne dejavnosti in kompetence, zastopane v velikem konzorciju. Projekt FIELDS se bo oprl tudi na dve tekoči dejavnosti, katerih cilj je prepoznati potrebe po znanjih in spretnostih v sektorju biogospodarstva in gozdarskem sektorju ter tudi mehke kompetence, trajnostnost in digitalizacijo.

Oglejte si našo brošuro

(Angleška verzija)

Izobraževalni program

Podatkovna zbirka izobraževalnega programa oz. študijev dopolnjuje informacije o šolah za poklicno izobraževanje in usposabljanje, izvajalcih poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izvajalcih izobraževanja na splošno.

Najboljše prakse

Podatkovna zbirka najboljših praks vsebuje informacije o uspehih na projektnih področjih: trajnostnost, digitalizacija, biogospodarstvo, mehke kompetence, nove tehnologije in usposabljanje v kmetijstvu, gozdarstvu in sorodnih sektorjih (živilskopredelovalna in gozdarske industrije).

Glasilo

Prva številka glasila FIELDS, ki povzema projekt in poudarja rezultate fokusnih skupin – september 2020

Projekti

Projektna podatkovna zbirka nudi informacije o stanju evropskih projektov na področju kmetijstva, gozdarstva in sorodnih sektorjev (biogospodarstvo, digitalizacija, mehke kompetence in trajnostnost).

Anketa

Povejte svoje mnenje o potrebah po bodočih kompetencah v živilskopredelovalnih in gozdarskih sektorjih po Evropi.

Pojdite na ankete

Obveščanje

Z obveščanjem si prizadevamo zagotoviti doseganje čim večjega ciljnega občinstva med oglaševanjem rezultatov projekta.

Pojdi na bazo podatkov

Tretje FIELDS glasilo je na spletu!

Tretje glasilo FIELDS je bilo izdano in se osredotoča na ustvarjanje prihodnjih delovnih profilov za kmetijska znanja. European Skills, Competences and Professions (ESCO). @EUErasmusPlus [button...

read more
Drugi znanstveni članek

Drugi znanstveni članek

Naš najnovejši članek o "Potrebah po znanju in znanju za trajnostni agroživilski in gozdarski sektor" je izšel in je del posebne številke revije Sustainability o "Trajnostnem prehranskem sistemu v Evropski uniji". Je rezultat spletne ankete za oceno potreb po veščinah...

read more

Dogodki

[events-calendar-templates category=”all” template=”grid-view” style=”style-3″ date_format=”default” start_date=”” end_date=”” limit=”3″ order=”ASC” hide-venue=”yes” time=”all” socialshare=”no”]
Oglejte si celoten koledar

Partnerji

AGRAR Plus Beteiligungsges.m.b.H.
AGRAR Plus Beteiligungsges.m.b.H.
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas
University of Hohenheim