Η πιο πρόσφατη εργασία μας με θέμα “Ανάγκες δεξιοτήτων για βιώσιμους τομείς γεωργίας-διατροφής και δασοκομίας” έχει κυκλοφορήσει και αποτελεί μέρος του ειδικού τεύχους του περιοδικού Sustainability με θέμα “Sustainable Food System in the European Union”.

Είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικτυακής έρευνας για την αξιολόγηση των αναγκών σε δεξιότητες των σημερινών και μελλοντικών επαγγελματιών στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας,
από διαφορετικές οπτικές γωνιών ευρωπαϊκών ενδιαφερομένων. Αυτή η εργασία διευθύνθηκε από την ISEKI-Food Association στο πλαίσιο του ΕΡΓΟΥ FIELDS – ERASMUS+.
Ελπίζουμε να το απολαύσετε!

https://www.mdpi.com/2071-1050/15/5/4115