Second scientific paper

Second scientific paper

Η πιο πρόσφατη εργασία μας με θέμα “Ανάγκες δεξιοτήτων για βιώσιμους τομείς γεωργίας-διατροφής και δασοκομίας” έχει κυκλοφορήσει και αποτελεί μέρος του ειδικού τεύχους του περιοδικού Sustainability με θέμα “Sustainable Food System in the European...
Second scientific paper

Second scientific paper

Our newest paper on “Skill Needs for Sustainable Agri-Food and Forestry Sectors” is out, and is part of the Sustainability journal special issue on “Sustainable Food System in the European Union”.  It is the result of an online survey to assess the...