Database

Curricula

Projecten

Best Practices

Kennisverspreiding

Enquête

Nieuwsbrieven

Curricula

De database met curricula / cursussen vormt een aanvulling op de informatie over scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding, aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding en andere onderwijsaanbieders in het algemeen.

Voor elk curriculum en elke cursus wordt de volgende informatie verstrekt:

 • De titel van de cursus / het curriculum
 • De organisatie die het curriculum / de cursus beheert, leidt, organiseert of voorbereidt
 • Een korte omschrijving
 • Het land van de organisatie die het curriculum / de cursus verzorgt
 • In welke taal de cursus / het curriculum wordt gegeven
 • Relevante trefwoorden om het te identificeren (Bio-economie, Business as Usual, Digitalisering, Ondernemerschap, Soft skills, Duurzaamheid)
 • Soort cursus (workshop; opleiding; masteropleiding; middelbare school; PhD; middelbare school; zomerschool; seminar; bachelor)
 • Het beroepsprofiel en gerelateerde vaardigheden (het beroepsprofiel na afronding van de opleiding)
 • Online optie
 • Type opleiding “initieel / continu” (een “initiële opleiding” is een opleiding die vereist is voordat met een specifiek werk begonnen wordt, om een ​​specifieke carrière te beginnen; een “continue opleiding” is het voortdurende proces van het ontwikkelen, onderhouden en documenteren van professionele vaardigheden , via cursussen of trainingen)
 • Lengte (in uren, dagen, weken of jaren)
 • EQF-niveau
 • Credits
 • Certificering (type certificering wordt toegekend aan stagiaires, indien aanwezig)
 • Kwaliteitsmechanismen in overeenstemming met het EQAVET-kader
 • URL
 • Relevantie (A voor hoge relevantie, B voor gemiddelde relevantie, C voor lage relevantie)
 • Gegevens (wanneer de informatie in de database is ingevoerd

GA NAAR DATABANK >

l

ProjectEN

De projectendatabank biedt informatie over de stand van zaken van de Europese projecten met betrekking tot landbouw, bosbouw en aanverwante sectoren (bio-economie, digitalisering, soft skills en duurzaamheid).

Voor elk project wordt de volgende informatie verstrekt:

 • De titel van het project
 • Naam van het VET College / Organisatie
 • Korte beschrijving van het project
 • Het land waarin het project wordt gehouden
 • Sleutelwoorden
 • Een link naar de website van het project
 • De gegevens van het laatste bezoek aan de hoofdpagina van het project
 • Projectprogramma, geeft aan wat voor soort project het is (bijv.Nationaal, Europees, Horizon2020, Erasmus +, etc.)
 • Elk relevant document zoals folder, brochure, presentatie, enz.,

GA NAAR DATABANK >

f

Best Practices

De databank met best practices biedt informatie over successen op de projectgebieden: duurzaamheid, digitalisering, bio-economie, sociale vaardigheden, nieuwe technologieën en opleiding in de landbouw, bosbouw en aanverwante sectoren (agri-food en bosbouw gerelateerde industrieen).

Zelfs succesvolle ervaringen met kennisverspreiding. Realistische en haalbare zaken, zoals:

 • Toepassing van technologieën: precisielandbouw, productie van hernieuwbare energie in boerderijen, valorisatie van bijproducten, enz.
 • Opleiding: succesvolle ervaringen met het benaderen van boeren en het geven van opleidingen, succesvolle ervaringen en innovatieve benaderingen van beroepsonderwijs en -opleiding, hulpmiddelen voor gebruik bij opleidingen, succesvolle ‘’blended’ leerervaringen (‘hoe’ en inhoud), enz.
 • Zakelijk ondernemerschap: succesvolle voorbeelden van nieuwe bedrijfsmodellen

 

Voor elk project wordt de volgende informatie verstrekt:

 • De titel van het project
 • Naam van het VET College / Organisatie
 • Korte beschrijving van het project
 • Het land waarin het project wordt gehouden
 • Sleutelwoorden
 • Een link naar de website van het project;
 • De gegevens van het laatste bezoek aan de hoofdpagina van het project.
 • Elk relevant document zoals folder, brochure, presentatie, enz.

GA NAAR DATABANK >

KENNISVERSPREIDING

Kennisverspreiding is bedoeld om ervoor te zorgen dat de grootst mogelijke doelgroep wordt bereikt bij het bekendmaken van de projectresultaten.

Er zullen communicatie- en kennisverspreidingscampagnes worden ontwikkeld en geïmplementeerd om een brede bewustwording van de projectresultaten bij de doelgroepen te verzekeren. Enkele van de te ondernemen acties worden hier beschreven:

 • Nieuwsbrieven zullen om de 6 maanden worden geschreven en gepubliceerd door en onder leiding van FIAB met input van WP-leiders, om de belangrijkste ontwikkelingen die in het project zijn bereikt te rapporteren en communiceren via de verschillende kanalen die in het verspreidingsplan worden aangegeven, evenals via de belanghebbenden uit elke partner database. De nieuwsbrief wordt in het Engels uitgegeven en partners die verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van het materiaal vertalen het in hun landstaal en versturen het via hun netwerk.
 • 7 communicatieworkshops (LVA, AERES, CONFAGRI, ACTIA, FIAB, ICOS, PA) die tijdens het project zullen worden georganiseerd om landbouwers, bosbouwers en brancheorganisaties, beroepsonderwijs en onderwijsaanbieders te betrekken en de strategie uit te rollen in elk partnerland, maar ook in Europa als geheel. Daarnaast wordt er een workshop gehouden in Brussel.
 • Herhaalde verspreiding onder de media, inclusief persberichten en artikelen, om de verschillende doelgroepen te bereiken. Deze artikelen worden gepubliceerd in relevante tijdschriften, afhankelijk van de te bereiken doelgroep. Verspreiding naar de EIP-AGRI-focusgroep zal worden uitgevoerd door UHOH.
 • FDE zal de projectresultaten verspreiden onder de voedingsindustrie via de nationale federaties van de voedings- en drankenindustrie en de nationale voedseltechnologieplatforms, gedurende de verschillende ontwikkelingsstadia van het project.
 • Video’s van interviews zullen worden gemaakt tijdens VET-training in lokale talen en gepost op de verschillende youtube-kanalen van de partners en op het instagram / youtube-kanaal van het project (AC3A, UCLM, LVA, AP, PA, INFOR, UNITO, ICOS, AERES)
 • Sociale media uitdagingen zullen worden geïmplementeerd op Instagram onder studenten van initiële opleidingen, om hiermee de populatie van leerlingen te beïnvloeden middels VET en training aanbieders (AC3A, UCLM, LVA, AP, PA, INFOR, UNITO, ICOS, AERES)
 • Bevordering van landbouwcarrières en gendergelijkheid zullen ook worden gepromoot via de evenementen van het project
 • Een Google AdWords-campagne zal worden uitgedaan wanneer de trainingsinhoud beschikbaar is, teneinde doelgroepen te beïnvloeden (door UNITO)
 • Een slotconferentie wordt georganiseerd in Brussel met de hulp van LLL-P en de overkoepelende organisaties (FDE, Copa Cogeca WP RES; EFFAT, CEPI).

enquête

Geef uw mening over de toekomstige vaardigheidsbehoeften van de landbouw- en bosbouwsector in Europa

We vragen u nu 15 minuten de tijd te nemen om “UW INBRENG TE HEBBEN” in dit project, door de enquête in te vullen en vervolgens de link te delen met andere belanghebbenden in de industrie, waaronder landbouwadviseurs, agrovoedingsbedrijven, coöperaties, onderwijsaanbieders (hoger onderwijs en beroepsonderwijs), boeren, bosbouwers, bosbouwbedrijven, beleidsmakers en studenten of anderen in de bredere waardeketen waarvoor dit relevant kan zijn.

Uw mening zal ons helpen bij het verder ontwikkelen van opleidingscurricula in de context van het ERASMUS + SSA-project “FIELDS”, die uiteindelijk zullen kunnen worden gebruikt door opleidingsinstellingen in verschillende landen in Europa. Mogelijk zult u in de toekomst voordeel hebben van deelname aan dit onderzoek, aangezien het doel is om uiteindelijk werknemers in de landbouw- en bosbouwsector te helpen beter te worden opgeleid voor de huidige en toekomstige markt- en sociale eisen.

De directe link voor de enquête is ook hier te vinden: https://www.surveymonkey.com/r/FIELDS_Surveys_Final

De informatie die in de antwoorden op de enquêtes wordt verstrekt, blijft volledig vertrouwelijk en zal alleen op geaggregeerde wijze worden gebruikt om onderliggende trends en eisen in de Europese lidstaten te identificeren.

Voel je vrij om deze enquête door te geven aan zoveel mogelijk personen binnen je bredere waardeketen / stakeholdernetwerk, die actief zijn op het gebied van duurzaamheid, digitalisering, bio-economie, sociale  vaardigheden en zakelijke / ondernemerschapsvaardigheden.

Uw tijd en interesse voor het invullen van de enquête worden zeer gewaardeerd.

Als er een aspect van het project is dat u verder zou willen bespreken, of waarvoor u denkt dat u ondersteuning nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via Francesca Sanna: francesca.sanna@unito.it

Voor vragen over deze enquête kunt u een e-mail sturen naar Billy Goodburn: billy.goodburn@icos.ie

Alvast bedankt

NIEUwsBRIEF

Eerste uitgave van de FIELDS-nieuwsbrief waarin het project wordt samengevat en de resultaten van de focusgroepen worden belicht – september 2020