Kestävä maatalous on maailmanlaajuinen ja dynaaminen prosessi, jossa on kolme ulottuvuutta   (taloudellinen, ympäristö ja sosiaalinen) ja viisi tasoa (kenttä, maatila, paikallisyhteisö, kansallinen ja kansainvälinen taso).

Termi kestävä maatalous kehitettiin Brundtlandin vuonna 1987 julkaistun raportin perusteella, ja se perustuu kestävän kehityksen laajempaan ajattelutapaan: ”Kestävä kehitys on kehitystä, joka vastaa nykyhetken tarpeita vaarantamatta tulevien sukupolvien kykyä vastata omiin tarpeisiinsa”. Yli 70 kestävän maatalouden merkitystä löytyy kirjallisuudesta. Ne heijastavat erilaisia prioriteetteja, erilaisia tavoitteita ja erityistä arvon luontia tietyille sidosryhmille.

Siksi kestävästä maataloudesta on monia kuvauksia, jotka johtuvat laajasta erosta siinä, miten maatalouden kestävyys tai maatalouden kestävyys hahmotetaan ja miten sitä noudatetaan päätöksentekoprosessissa.