Το τρίτο ενημερωτικό δελτίο FIELDS κυκλοφορεί και εστιάζει στη δημιουργία μελλοντικών προφίλ θέσεων εργασίας για δεξιότητες στη γεωργία. Ευρωπαϊκές Δεξιότητες, Ικανότητες και Επαγγέλματα (ESCO).

@EUErasmusPlus

Διαβάστε, κατεβάστε και μοιραστείτε

English version