Tietokanta

Opetussuunnitelmat

Projektit

Parhaat käytännöt

Viestintä

Kysely

Uutiskirjeitä

OPETUSSUUNNITELMAT

Opetussuunnitelma-/kurssitietokanta sisältää tietoja ammattikouluista, koulutuksen järjestäjistä ja muista koulutuksen järjestäjistä. Tietokanta on päivittyvä.

Kustakin opetussuunnitelmasta ja kurssista annetaan seuraavat tiedot:

 • Kurssin/opetussuunnitelman otsikko
 • Organisaatio, joka johtaa, järjestää tai valmistelee opetussuunnitelmaa/kurssia
 • Lyhyt kuvaus
 • Opetussuunnitelman/kurssin toteuttavan organisaatio maa
 • Millä kielellä kurssi/opetussuunnitelma suoritetaan
 • Olennaiset avainsanat sen tunnistamiseksi (Biotalous, Business as usual, Digitalisaatio, yrittäjyys, Soft skills/pehmetä taidot, kestävyys)
 • Kurssi (työpaja; koulutus; maisterin tutkinto; Tohtori; keskiasteen opinto; kesäkoulu; seminaari; kandidaatti)
 • Ammatillinen profiili ja osaamiseen liittyvät taidot (ammattiprofiili koulutuksen suorittamisen jälkeen)
 • Online-vaihtoehto
 • Koulutustyyppi ”alku-/jatkuva” (”peruskoulutus” on koulutus, joka vaaditaan ennen tietyn työn alkua tietyn uran aloittamiseksi; ”jatkuva koulutus” on jatkuva prosessi, jossa kehitetään, ylläpidetään ja dokumentoidaan ammattitaitoasi kurssien tai koulutuksen avulla)
 • Pituus (tunteina, päivinä, viikkoina tai vuosina)
 • EQF-taso
 • Opintopisteet
 • Sertifiointi (pätevyystodistuksen tyyppi myönnetään harjoittelijoille, jos sellainen on)
 • Laatuarviointi (EQAVET-kehyksen mukaisesti)
 • URL-osoite
 • Merkityksellisyys (A suuren merkityksellisyyden kannalta, B keskinkertainen merkityksellisyys, C vähäisen merkityksellisyyden kannalta)
 • Päivitystieto (milloin tiedot on otettu käyttöön tietokannassa)

Linkki tietokantaan: >

l

PROJEKTIT

Hanke- ja projektitietokantaan kerätään tietoa eurooppalaisista hankkeista, jotka ovat meneillään (tai lähiaikoina olleet) seuraavista aihepiireistä: maa- ja metsätalous sekä niihin liittyvät alat biotalouden, digitalisaation, pehmeiden taitojen ja kestävyyden näkökulmista.

Kustakin hankkeesta annetaan seuraavat tiedot:

 • Hankkeen nimi
 • Ammattiopiston/organisaation nimi
 • Lyhyt kuvaus hankkeesta
 • Maa, jossa hanke toteutetaan
 • Avainsanat
 • Linkki hankkeen verkkosivuille
 • Tieto, milloin sivu päivitetty
 • Hankeohjelma, johon hanke liittyy (esim. kansallinen, eurooppalainen, Horizon 2020, Erasmus+ jne.)
 • Lisäaineistoa, kuten esite, esittely jne.

Linkki tietokantaan: >

f

PARHAAT KÄYTÄNNÖT

Parhaiden käytäntöjen tietokanta tarjoaa tietoa onnistumisista hankkeissa: kestävyydestä, digitalisaatiosta, biotaloudesta, pehmeistä arvoista, uusista teknologioista sekä maa-, metsä- ja niihin liittyvien alojen (maatalouselintarviketeollisuus ja metsäteollisuus) koulutuksesta.

Myös onnistumisten levittämisestä. Realistisia ja toteuttamiskelpoisia asioita, kuten:

 • Teknologioiden soveltaminen: täsmämaatalous, uusiutuvan energian tuotanto maatiloilla, sivutuotteiden käyttö jne.
 • Koulutus: onnistuneet kokemukset siitä, miten lähestyä viljelijöitä ja toteuttaa koulutusta, ammatillisen koulutuksen korkeakoulut, onnistuneet kokemukset ja innovatiiviset lähestymistavat, koulutuksessa käytettävät välineet, onnistuneet yhdistelmä-oppimiskokemukset (”miten” ja sisältö) jne.
 • Yrittäjyys: onnistuneita esimerkkejä uusista liiketoimintamalleista

Kustakin hankkeesta annetaan seuraavat tiedot:

 • Hankkeen nimi
 • Ammattiopiston/-organisaation nimi
 • Lyhyt kuvaus hankkeesta
 • Maa, jossa hanke toteutetaan
 • Avainsanat
 • Linkki hankkeen verkkosivuille
 • Tieto, milloin sivu päivitetty
 • Lisätiedot, kuten lehtinen, esite, esittely jne.

Linkki tietokantaan: >

VIESTINTÄ

Hankeviestinnän tavoitteena on varmistaa hankkeen tuloksille mahdollisimman suuri kohdeyleisö.

Viestintä-kampanjoita suunnitellaan ja toteutetaan, jotta hankkeen tuloksista tiedotetaan laajasti kohderyhmille.

 • FIAB kirjoittaa uutiskirjeet, joihin työpakettien johtajat osallistuvat kuuden kuukauden välein FIAB:n johdolla. Uutiskirjeet julkaistaan, jotta voidaan kertoa hankkeen etenemisestä ja raportoida tekemisistä. Kumppaniorganisaatiot kääntävät englanniksi laaditut uutiskirjeet ja välittävät sitä sidosryhmilleen eri kanavien kautta.  
 • Hankkeen aikana järjestetään seitsemän (7) viestintätyöpajaa (järjestäjinä: LVA, AERES, CONFAGRI, ACTIA, FIAB, ICOS, ProAgria), jotka käynnistävät laaditun strategian käyttöönoton ja samalla sitouttavat viljelijät, metsänhoito- ja teollisuusorganisaatiot, ammatillisen koulutuksen ja koulutuksen tarjoajat kussakin kumppanuusmaassa. Myös yksi Eurooppa-tasoinen ja yksi viestintätyöpaja myös Brysselissä.
 • Tiedotusvälineille levitetään jatkuvasti tietoa, mukaan lukien lehdistötiedotteet ja artikkelit, joilla tavoitellaan kohderyhmiä. Nämä artikkelit julkaistaan asiaankuuluvissa lehdissä saavuttaaksemme julkisesti esitetty tavoite. UHOH levittää tietoa EIP-AGRI-kohderyhmälle.
 • FDE levittää hankkeen tuloksia elintarviketeollisuuden kansallisten liittojen ja elintarviketeollisuuden kansallisten elintarviketeknologia-alustojen kautta hankkeen eri vaiheissa.
 • Haastatteluvideot tehdään paikallisella kielellä ammatillisen koulutuksen aikana ja ne julkaistaan yhteistyökumppaneiden youtube-kanavissa sekä hankkeen Instagram/youtube-kanavalla (AC3A, UCLM, LVA, AP, ProAgria, INFOR, UNITO, ICOS, AERES)
 • Perusopetus-opiskelijat pyritään saavuttamaan Instagramin kautta, jolla koulutuksen toteuttajat (AC3A, UCLM, LVA, AP, ProAgria, INFOR, UNITO, ICOS, AERES) uskovat saavuttavan juuri tämän kohderyhmän.
 • Hankkeen tapahtumilla pyritään edistämään myös tasa-arvoa niin sukupuolen kuin maatalousuran osalta.
 • Google AdWords -kampanjoita hyödynnetään yhtenä keinona vaikuttaa eri kohderyhmiin UNITO:n käytössä olevien koulutussisältöjen mukaisesti.
 • Brysselissä järjestetään loppuseminaari, jonka järjestävät LLL-P:n ja kattojärjestöt (FDE, Copa Cogeca WP RES EFFAT, CEPI).

KYSELY

Kerro, mitä taitovaatimuksia tulevaisuudessa tarvitaan maa- ja metsätalous- ja niihin liittyvillä sektoreilla:

Pyydämme sinua nyt ottamaan 15 minuuttia ja vastaa ”SANO SANOTTAVASI” -kyselyyn. Kysely toivotaan jaettavan muiden toimialalla toimiville sidosryhmille,  mukaan lukien maatalousneuvojat, maatalous- ja elintarvikeyritykset, osuuskunnat, koulutuksen tarjoajat (korkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tarjoajat), viljelijät, metsänomistajat, metsäteollisuus, poliittiset päättäjät ja opiskelijat tai muut, jotka voivat olla merkityksellisiä laajemmassa arvoketjussa.

Näkemyksenne auttavat meitä kehittämään edelleen koulutussuunnitelmia Erasmus+ SSA -hankkeen ”FIELDS” yhteydessä, jonka toivotaan lopulta olevan käytössä eri Euroopan maiden oppilaitoksissa. Tulevaisuudessa tästä tutkimuksesta on hyötyä laajasti, koska sen tavoitteena on viime kädessä auttaa maatalouselintarvike- ja metsäalan työntekijöitä saamaan parempaa koulutusta vastaamaan paremmin nykyisiä ja tulevia markkina- ja sosiaalisia vaatimuksia.

Suora linkki kyselyyn (sulkeutui 22-1-2021):  https://www.surveymonkey.com/r/FIELDS_Surveys_Final

Kyselytutkimuksissa annetut tiedot pysyvät täysin luottamuksellisina, ja niitä käytetään vain kokonaisuutena niiden taustalla olevien suuntausten ja vaatimusten tunnistamiseen kaikissa Euroopan jäsenvaltioissa.

Voit vapaasti välittää tämän kyselyn mahdollisimman monelle henkilölle laajemmassa arvoketjussasi / sidosryhmäverkostossasi, jotka toimivat kestävän kehityksen, digitalisaation, biotalouden, pehmeiden taitojen ja liiketoiminta-/yrittäjyystaitojen aloilla.

Arvostamme aikaasi ja kiinnostustasi kyselyn suorittamiseksi.

Jos haluat lisätietoja tai tukea, älä epäröi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen Francesca Sanna: francesca.sanna@unito.it

Jos sinulla on tähän kyselyyn liittyviä kyselyjä, lähetä sähköpostia Billy Goodburn: billy.goodburn@icos.ie

Kiitos etukäteen.

UUTISKIRJEITÄ

FIELDS-uutiskirjeen ensimmäinen numero, joka sisältää yhteenvedon projektista ja korostaa kohderyhmien tuloksia – syyskuu 2020