Elektronica, automatiseringstechnologie en de aansluiting van machines op het internet hebben de mogelijkheden in de landbouwproductie enorm veranderd.

De digitalisering van de economie is het neveneffect van de automatisering van seriële operaties in de landbouw en de introductie van beheers- en controlesystemen om productieprocessen te reguleren op basis van moderne technologieën. Historisch gezien zijn beide aspecten constante metgezellen van de landbouw, die gedurende minstens twee decennia sterk zijn aangedreven door de groei van landbouwbedrijven.

De kwaliteit van bedrijfsplanning en analyse is afhankelijk van de beschikbaarheid van hoogwaardige informatie. Een bedrijfsmanagement- en informatiesysteem (FMIS) kan deze informatie verschaffen door centrale verzameling en opslag van gegevens uit een grote verscheidenheid aan gebieden mogelijk te maken en deze te koppelen en te verwerken tot informatie die relevant is voor de uitvoering van de activiteiten op een boerderij. De gegevens die in een FMIS worden verzameld, kunnen zowel intern (interne en externe handel) als extern zijn, waarbij deze laatste de hele waardeketen kan omvatten, zowel horizontaal (tussen bedrijven in dezelfde schakel) als verticaal (stroomopwaarts en stroomafwaarts in de keten). In deze context worden de termen “Big Data” en “Agriculture 4.0” heel vaak gebruikt. Big data beschrijft data die primair wordt gekenmerkt door de drie dimensies volume (datavolume), snelheid (snelheid waarmee de datavolumes worden gegenereerd en overgedragen) en variëteit (bandbreedte van de datatypes). Als technologieën als precisielandbouw en teledetectie (remote sensing) op dataniveau met elkaar worden verbonden, is er sprake van Agriculture 4.0. Een FMIS gebaseerd op Agriculture 4.0 is een uitgebreide ondersteunende functie voor het nemen van zakelijke managementbeslissingen.

Momenteel is er al een breed scala aan gegevens uit verschillende systemen beschikbaar voor landbouwactiviteiten (bijv. precisielandbouw, veeteelt, meteorologische gegevens, normatieve gegevens voor bedrijfsplanning, huidige input- en verkoopprijzen, enz.). Enerzijds zijn er technische problemen met betrekking tot datakoppeling (gebrek aan homogene interfaces) en analyse (veel data, maar weinig informatie) en anderzijds problemen met de organisatorische opzet van de data-uitwisseling en data-soevereiniteit en veiligheid. Mogelijke toekomstscenario’s zijn gerelateerd and het laatste punt, waarbij gesloten oplossingen van grote bedrijven, staan tegenover open systemen die een eenvoudige en vrije toegang tot informatie en uitwisseling mogelijk maken (trefwoord: Open Data). Daarnaast is een goede telecommunicatiestructuur (breedbandinternet) een basisvereiste voor FMIS in het kader van Landbouw 4.0. Daarom is er behoefte aan gecentraliseerde oplossingen die enerzijds integratieve informatieverwerking en informatie-uitwisseling mogelijk maken en tegelijkertijd een gelijk speelveld bieden met betrekking tot het creëren van data-eigendom.