”Biotalouteen voidaan määritellä kuuluvan ne taloudet osat,  joissa käytetään maalta ja merestä peräisin olevia uusiutuvia biologisia luonnonvaroja – kuten viljelykasveja, metsiä, kaloja, eläimiä ja mikro-organismeja – elintarvikkeiden, materiaalien ja energian tuottamiseen” (EU 2020). Biotalouden odotetaan tulevaisuudessa muuttavan nykyisen fossiilipohjaisen talousjärjestelmän kestävämmäksi, jossa otetaan huomioon eri ulottuvuuksia, kuten elintarviketurva, resurssien niukkuus ja ilmastonmuutos. Maailman elintarvikkeiden ja energian kysyntä kasvaa jatkuvasti kasvavan väestön vuoksi. Siksi on edistettävä uusiutuvaa energiaa ja resurssitehokasta teknologiaa, joka lisää tuottavuutta maa-, metsä- ja vesiviljelyssä. Samalla tämän prosessin on tapahduttava maapallon rajojen sisällä vaarantamatta ekosysteemejämme ja biologista monimuotoisuuttamme. Maatalouden biotalous merkitsee myös tuottavuuden kasvua ja vähentää samalla elintarvikkeiden tuotannon, varastoinnin, kuljetuksen ja jalostuksen hukkaa.

Biotalouden tavoitteena on varmistaa elintarviketurva ja lisätä resurssien innovatiivista käyttöä kilpailukykyisessä yhteiskunnassa luonnolle ja ympäristölle ystävällisellä tavalla.