Podatkovna zbirka

Izobraževalni program

Projekti

Najboljše prakse

Obveščanje

Anketa

Glasila

Izobraževalni program

Podatkovna zbirka izobraževalnega programa oz. študijev dopolnjuje informacije o šolah za poklicno izobraževanje in usposabljanje, izvajalcih poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izvajalcih izobraževanja na splošno.

Za vsak izobraževalni program in študij so predstavljene naslednje informacije:

 • naslov izobraževalnega programa/študija;
 • organizacija, ki upravlja, vodi, organizira ali pripravlja izobraževalni program/študij;
 • kratek opis;
 • država organizacije, ki nudi izobraževalni program/študij;
 • jezik, v katerem se izvaja izobraževalni program/študij;
 • relevantne ključne besede za identifikacijo (biogospodarstvo, običajno poslovanje, digitalizacija, podjetništvo, mehke kompetence, trajnostnost);
 • vrsta študija (delavnica, tečaj usposabljanja, magisterij, visokošolsko izobraževanje, doktorat, srednješolsko izobraževanje, poletna šola, seminar, diplomski študij);
 • poklicni profil in s tem povezano znanje in spretnosti (poklicni profil po zaključku usposabljanja);
 • spletna možnost;
 • vrsta usposabljanja »začetno/stalno« (»začetno usposabljanje« je usposabljanje, potrebno pred začetkom določenega dela, za začetek določene kariere; »stalno usposabljanje« je stalen proces razvijanja, ohranjanja in dokumentiranja vaših poklicnih znanj in vešči s tečaji ali usposabljanjem);
 • dolžina (v urah, dnevih, tednih ali letih);
 • raven EOK;
 • kreditne točke;
 • certifikacija (vrsta certifikata, ki se podeli udeležencem usposabljanja, če obstaja);
 • mehanizmi nadzora kakovosti v skladu z evropskim referenčnim okvirom za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja (EQAVET);
 • URL
 • relevantnost (A za visoko relevantnost, B za srednjo relevantnost, C za nizko relevantnost);
 • podatki (ko so informacije predstavljene v podatkovni zbirki).

POJDI V BAZO PODATKOV >

l

Projekti

Projektna podatkovna zbirka nudi informacije o stanju evropskih projektov na področju kmetijstva, gozdarstva in sorodnih sektorjev (biogospodarstvo, digitalizacija, mehke kompetence in trajnostnost).

Za vsak projekt so predstavljene naslednje informacije:

 • naslov projekta;
 • ime organizacije;
 • kratek opis projekta;
 • država, v kateri poteka projekt;
 • ključne besede;
 • povezava na spletno stran projekta;
 • podatki o zadnjem obisku glavne strani projekta;
 • projektni program, ki označuje vrsto projekta (npr. nacionalni, evropski, Obzorje 2020, Erasmus+ ipd.);
 • morebitni relevantni dokumente, kot so letaki, brošure, predstavitve itd.

POJDI V BAZO PODATKOV >

f

Najboljše prakse

Podatkovna zbirka najboljših praks vsebuje informacije o uspehih na projektnih področjih: trajnostnost, digitalizacija, biogospodarstvo, mehke kompetence, nove tehnologije in usposabljanje v kmetijstvu, gozdarstvu in sorodnih sektorjih (živilskopredelovalna in gozdarske industrije).

Vsebuje tudi uspešne izkušnje glede razširjanja. Poleg tega obsega realistične in možne stvari, kot so:

 • Uporaba tehnologij: precizno kmetijstvo, proizvodnja energije iz obnovljivih virov na kmetijah, valorizacija stranskih proizvodov itd.
 • Usposabljanje: uspešne izkušnje o tem, kako pristopiti k kmetovalcem in izvesti usposabljanje, uspešne izkušnje in inovativni pristopi na srednjih ali višjih šolah za poklicno izobraževanje in usposabljanje, orodja za uporabo pri usposabljanju, uspešne kombinirane učne izkušnje (»kako« in vsebina) itd.
 • Poslovanje – podjetništvo: uspešni primeri novih poslovnih modelov.

Za vsak projekt so predstavljene naslednje informacije:

 • naslov projekta;
 • ime organizacije;
 • kratek opis projekta;
 • država, v kateri poteka projekt;
 • ključne besede;
 • povezava na spletno stran projekta;
 • podatki o zadnjem obisku glavne strani projekta;
 • morebitni relevantni dokumente, kot so letaki, brošure, predstavitve itd.

GO TO DATABASE >

Obveščanje

Z obveščanjem si prizadevamo zagotoviti doseganje čim večjega ciljnega občinstva med oglaševanjem rezultatov projekta.

Razvite in izvedene bodo komunikacijske kampanje in kampanje za obveščanje, da se ciljne skupine ozavešča o rezultatih projekta. Spodaj so predstavljeni nekateri ukrepi:

 • Komunikacijski partner (FIAB) bo vsakih šest mesecev pripravil novičnik s prispevki nosilcev delovnih sklopov in z objavo poročal o glavnih dosežkih v projektu ter jih posredoval po različnih kanalih, predstavljenih v načrtu informiranja, do deležnikov vsakega od partnerjev. Novičnik bo izhajal v angleščini, partnerji pa ga bodo prevedli v jezik svoje države in ga poslali prek svoje mreže.
 • Sedem komunikacijskih delavnic (nosilci: LVA, AERES, CONFAGRI, ACTIA, FIAB, ICOS, PA), ki bodo med projektom organizirane bodo vključile, začele uvajati strategije, pritegnile kmetovalce, gozdarje in industrijske organizacije, izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter partnerske države, pa tudi Evropo kot celoto. Dodatna delavnica bo izvedena v Bruslju.
 • Izvajala se bo nadaljnje informiranje medijem, vključno s sporočili za javnost in članki, da se doseže različna ciljna občinstva. Ti članki bodo objavljeni v ustreznih strokovnih revijah, odvisno od želenega ciljnega občinstva. Informiranje ciljne skupine EIP-AGRI bo izvajal partner UHOH.
 • FDE bo rezultate projekta razširjala preko nacionalnih zvez za industrijo hrane in pijače ter nacionalnih platform za prehrambno tehnologijo do živilske industrije na različnih stopnjah razvoja projekta.
 • Videoposnetki intervjujev bodo narejeni med poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem v lokalnih jezikih in objavljeni na različnih YouTube kanalih partnerjev in na Instagramu/YouTube kanalu projekta (nosilci: AC3A, UCLM, LVA, AP, PA, INFOR, UNITO, ICOS, AERES).
 • Izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja (nosilci; AC3A, UCLM, LVA, AP, PA, INFOR, UNITO, ICOS, AERES) bodo na Instagramu za študente začetnega usposabljanja pripravili izziv za socialne medije, z namenom vplivanja na populacijo učencev.
 • Promocija kariere v kmetijstvu in enakosti spolov se bo izvajala na projektnih dogodkih.
 • UNITO bo izdal kampanjo na Google AdWords, ko bo na voljo vsebina usposabljanja, ki bo vplivala na ciljne skupine.
 • V Bruslju bo s pomočjo LLL-P in krovnih organizacij (FDE, Copa Cogeca WP RES, EFFAT, CEPI) organizirana zaključna konferenca.

Anketa

Povejte svoje mnenje o potrebah po bodočih kompetencah v živilskopredelovalnih in gozdarskih sektorjih po Evropi.

Zdaj vas prosimo, da si vzamete 15 minut časa in izpolnite anketo in »IZRAZITE SVOJE MNENJE«, nato pa delite povezavo z drugimi deležniki v industriji, vključno s kmetijskimi svetovalci, živilskopredelovalnimi podjetji, zadrugami, izvajalci izobraževanja (izvajalci visokošolskega ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja), kmetovalci, gozdarji, gozdarskimi industrijami, oblikovalci politik in študenti ali drugimi zainteresiranimi osebami, ki bi lahko bili pomembni za širšo vrednostno verigo.

Vaša stališča nam bodo pomagala pri nadaljnjemu razvoju izobraževalnih programov v okviru projekta ERASMUS+ SSA »FIELDS«, za katere upamo, da se bodo sčasoma začeli uporabljati v izobraževalnih ustanovah v različnih evropskih državah. V prihodnosti boste morda imeli nekaj ugodnosti zaradi sodelovanja v tej študiji, saj je njen cilj na koncu pomagati delavcem v živilskopredelovalnem in gozdarskem sektorju, da se bolje usposobijo za sedanje in prihodnje tržne in družbene zahteve.

Neposredno povezavo na anketo lahko najdete tukaj: https://www.surveymonkey.com/r/FIELDS_Surveys_Final

Informacije, posredovane z anketnimi odgovori, bodo ostale popolnoma zaupne in se bodo uporabile le v agregirani obliki za prepoznavanje temeljnih trendov in zahtev v evropskih državah članicah.

Prosimo vas, da to anketo posredujete čim večjemu številu oseb v vaši širši verigi vrednosti / omrežju deležnikov, ki delujejo na področjih trajnostnosti, digitalizacije, biogospodarstva, mehkih kompetenc in poslovnih/podjetniških kompetenc.

Cenimo vaš čas in zanimanje za izpolnitev ankete.

Če bi o kateremkoli vidiku projekta želeli nadalje razpravljati ali če mislite, da potrebujete podporo, prosimo, ne oklevajte in stopite v stik po e-pošti na Francesca Sanna: francesca.sanna@unito.it

Če imate vprašanja glede te ankete, jih pošljite na Billy Goodburn: billy.goodburn@icos.ie 

Že vnaprej se vam zahvaljujemo.

Glasila

Prva številka glasila FIELDS, ki povzema projekt in poudarja rezultate fokusnih skupin – september 2020