Kestävyys
Digitalisaatio
Biotalous
maataloudessa 

Projektin Yleiskatsaus

PROJEKTITYÖPAKETIT

Koulutuskurssit

Sektoritaitojen allianssi

Erasmus+ Blueprint Programme – Sector Skills Alliances

Kestävän kehityksen, digitalisaation ja biotalouden osalta nykyisten ja tulevien osaamistarpeiden selvittäminen ja niihin vastaaminen: eurooppalainen osaamisohjelma ja strategia.

Euroopan maataloudella on edessään monia haasteita. Ruoka 2030 -politiikassa korostetaan maataloustuotannon haavoittuvuutta, jota aiheuttavat markkinoiden globalisoituminen, lisääntyvä kilpailu, hintojen epävakaus, taloudellinen epävarmuus ja sadon alhainen tuottavuuden kasvu. Näitä haavoittuvuuksia korostaa ruuan ja rehujen kysynnän kasvu, kun taas epävarmuutta lisäävät ympäristönäkökohdat ja ilmastonmuutos. Siirtyminen tavanomaisesta maataloudesta kestävään maatalouteen on monimutkainen prosessi, joka edellyttää viljelijän roolin muokkaamista: pelkästä elintarvikkeiden ja hyödykkeiden tuottajasta ”luonnonpääoman viisaaksi johtajaksi”. Maa- ja metsätalous tarvitsevat uusia liiketoimintamalleja ja taitoja, jotta muutostekijöihin voidaan puuttua ja reagoida niihin menestyksekkäästi. Nykyisten ja tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistaminen biotaloudessa, kestävyydessä ja digitaaliteknologian käytössä on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan kehittää strateginen lähestymistapa pitääksemme Euroopan maatalousala kilpailukykyisenä ja kestävänä pitkällä aikavälillä. Tarvitaan selkeää EU:n alakohtaista osaamisstrategiaa riskienhallinnan parantamiseksi, käytännön taitojen häviämisen pysäyttämiseksi, uusien teknologioiden ymmärtämisen parantamiseksi, liiketoiminta- ja johtamistaitojen kehittämiseksi sekä koordinoidumman lähestymistavan saamiseksi taitojen kehittämiseen. Biotalous yhdistää arvoketjun eri toimijat käyttämällä uutta kiertotalousmallia, mikä mahdollistaa monien haasteiden ratkaisemisen maataloudessa. Mutta nyt puuttuu asianmukainen osaamisstrategia, jotta viljelijät voivat toimia tässä menestyksekkäästi.

FIELDS-hankkeen laajassa yhteenliittymässä on edustettuina toimijoita, joilla on osaamista ja kokemusta alakohtaisen osaamisstrategian määrittelyssä. FIELDS-hankkeessa on myös kaksi BIC:n (Bio-Based Industries Consortium) ja CEPI:n (Confederation of European Paper Industrie) johtamaa tehtäväkokonaisuutta, joiden tavoitteena on tunnistaa biotalouden ja metsäalan osaamistarpeet ja osaamisvajeet pehmeiden taitojen, kestävyyden ja digitalisaation osalta.

FIELDS-hankkeen laajassa yhteenliittymässä on edustettuina toimijoita, joilla on osaamista ja kokemusta alakohtaisen osaamisstrategian määrittelyssä. FIELDS-hankkeessa on myös kaksi BIC:n (Bio-Based Industries Consortium) ja CEPI:n (Confederation of European Paper Industrie) johtamaa tehtäväkokonaisuutta, joiden tavoitteena on tunnistaa biotalouden ja metsäalan osaamistarpeet ja osaamisvajeet pehmeiden taitojen, kestävyyden ja digitalisaation osalta.

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma-/kurssitietokanta sisältää tietoja ammattikouluista, koulutuksen järjestäjistä ja muista koulutuksen järjestäjistä. Tietokanta on päivittyvä.

Parhaat käytännöt

Parhaiden käytäntöjen tietokanta tarjoaa tietoa onnistumisista hankkeissa: kestävyydestä, digitalisaatiosta, biotaloudesta, pehmeistä arvoista, uusista teknologioista sekä maa-, metsä- ja niihin liittyvien alojen (maatalouselintarviketeollisuus ja metsäteollisuus) koulutuksesta.

Uutiskirje

FIELDS-uutiskirjeen ensimmäinen numero, joka sisältää yhteenvedon projektista ja korostaa kohderyhmien tuloksia – syyskuu 2020

Projektit

Hanke- ja projektitietokantaan kerätään tietoa eurooppalaisista hankkeista, jotka ovat meneillään (tai lähiaikoina olleet) seuraavista aihepiireistä: maa- ja metsätalous sekä niihin liittyvät alat biotalouden, digitalisaation, pehmeiden taitojen ja kestävyyden näkökulmista.

Kysely

Kerro, mitä taitovaatimuksia tulevaisuudessa tarvitaan maa- ja metsätalous- ja niihin liittyvillä sektoreilla:

Mene kyselyihin

Viestintä

Hankeviestinnän tavoitteena on varmistaa hankkeen tuloksille mahdollisimman suuri kohdeyleisö.

Siirry tietokantaan

Kestävyys

Kestävyys

Kestävä maatalous on maailmanlaajuinen ja dynaaminen prosessi, jossa on kolme ulottuvuutta   (taloudellinen, ympäristö ja sosiaalinen) ja viisi tasoa (kenttä, maatila, paikallisyhteisö, kansallinen ja kansainvälinen taso). Termi kestävä maatalous kehitettiin...

lue lisää
Digitalisaatio

Digitalisaatio

Elektroniikka, automaatioteknologia ja koneiden yhteys internetiin ovat muuttaneet valtavasti maataloustuotannon mahdollisuuksia. Talouden digitalisoituminen on maatalouden työvaiheiden automatisoinnin sivuvaikutus, ja seurausta tuotantoprosessien säätelyyn liittyvien...

lue lisää
Biotalous

Biotalous

"Biotalouteen voidaan määritellä kuuluvan ne taloudet osat,  joissa käytetään maalta ja merestä peräisin olevia uusiutuvia biologisia luonnonvaroja – kuten viljelykasveja, metsiä, kaloja, eläimiä ja mikro-organismeja – elintarvikkeiden, materiaalien ja energian...

lue lisää

Tapahtumat

Load More

Näytä koko kalenteri

Kumppanit

AGRAR Plus Beteiligungsges.m.b.H.
AGRAR Plus Beteiligungsges.m.b.H.
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas