Duurzaamheid Digitalisering
Bio-economie
in de Landbouw

Projectoverzicht

PROJECTWERKPAKKETTEN

Trainingslessen
Sectorale vaardigheden
Erasmus+ Blueprint Programme – Sector Skills Alliances

Aanpak van de huidige en toekomstige vaardigheid behoeften mbt duurzaamheid, digitalisering en bio-economie in de landbouw: Europese vaardigheidsagenda en strategie.

De Europese landbouw staat voor veel uitdagingen, het Food 2030-beleid benadrukt de kwetsbaarheid van de landbouwproductie als gevolg van de globalisering van de markten, toenemende concurrentie, de prijsschommelingen en de economische onzekerheid, samen met de lage incrementele gewasproductiviteit. Die kwetsbaarheden worden benadrukt door de toenemende vraag naar voedsel en diervoeder, terwijl milieuproblemen en klimaatveranderingen voor meer onzekerheden zorgen. De overgang van een normale landbouw naar een duurzame landbouw is een complex proces dat een systeembenadering vereist, waaronder het hervormen van de rol van de boer: van een loutere producent van voedsel en grondstoffen naar een “wijze beheerder van het natuurlijk kapitaal”. Om deze drijfveren met succes aan te pakken en erop te reageren, hebben land- en bosbouw nieuwe bedrijfsmodellen en vaardigheden nodig. De identificatie van bestaande en opkomende vaardigheidsbehoeften op het gebied van bio-economie, duurzaamheid en voor het gebruik van digitale technologie is van het allergrootste belang om een ​​strategische aanpak te ontwikkelen om de Europese landbouwsector concurrerend en duurzaam te houden op de lange termijn. Er is een EU-brede sectorale vaardigheidsstrategie nodig om het risicobeheer te verbeteren, het verlies van praktische vaardigheden een halt toe te roepen, het begrip van nieuwe technologieën te verbeteren, zakelijke en leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen en een meer gecoördineerde benadering van de ontwikkeling van vaardigheden tot stand te brengen. Bio-economie door de verschillende actoren van de waardeketen met elkaar te verbinden, door gebruik te maken van een nieuw model voor de circulaire economie, stelt ons in staat om veel van de uitdagingen waarmee de landbouw wordt geconfronteerd aan te pakken, maar de juiste vaardighedenstrategie ontbreekt om boeren in staat te stellen deze met succes aan te pakken.

FIELDS zal vertrouwen op eerdere activiteiten en competenties, vertegenwoordigd in haar grote consortium, om een sectorale vaardighedenstrategie te bepalen. Het FIELDS-project zal ook steunen op twee lopende activiteiten onder leiding van BIC (Bio-Based Industries Consortium) en CEPI (Confederation of European Paper Industrie), die gericht zijn op het identificeren van vaardigheidsbehoeften en vaardigheidstekorten in de bio-economie sector en de bosbouwsector, naast aandacht voor duurzaamheid, digitalisering en soft skills.

Curricula

De database met curricula / cursussen vormt een aanvulling op de informatie over scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding, aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding en andere onderwijsaanbieders in het algemeen..

Best Practices

De databank met best practices biedt informatie over successen op de projectgebieden: duurzaamheid, digitalisering, bio-economie, sociale vaardigheden, nieuwe technologieën en opleiding in de landbouw, bosbouw en aanverwante sectoren (agri-food en bosbouw gerelateerde industrieen).

Nieuwsbrief

Eerste nummer van de FIELDS-nieuwsbrief met een samenvatting van het project en de nadruk op de resultaten van de focusgroepen – september 2020

Projecten

De projectendatabank biedt informatie over de stand van zaken van de Europese projecten met betrekking tot landbouw, bosbouw en aanverwante sectoren (bio-economie, digitalisering, soft skills en duurzaamheid).

Surveys

Geef uw mening over de toekomstige vaardigheidsbehoeften van de landbouw- en bosbouwsector in Europa

Go to surveys

Kennisverspreiding

Kennisverspreiding is bedoeld om ervoor te zorgen dat de grootst mogelijke doelgroep wordt bereikt bij het bekendmaken van de projectresultaten.

Ga naar database
Digitalisering

Digitalisering

Elektronica, automatiseringstechnologie en de aansluiting van machines op het internet hebben de mogelijkheden in de landbouwproductie enorm veranderd. De digitalisering van de economie is het neveneffect van de automatisering van seriële operaties in de landbouw en...

Lees meer
Bio-economie

Bio-economie

‘’Bio-economie kan worden gedefinieerd als die delen van de economie die hernieuwbare biologische hulpbronnen uit land en zee gebruiken - zoals gewassen, bossen, vissen, dieren en micro-organismen - om voedsel, materialen en energie te produceren’’ (EC 2020). In de...

Lees meer
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzame landbouw is een globaal, dynamisch proces dat zich afspeelt in drie dimensies (economisch, ecologisch en sociaal) en op vijf niveaus (veld, boerderij, lokale gemeenschap, nationaal en internationaal). De term duurzame landbouw is ontwikkeld op basis van het...

Lees meer

Evenementen

Meer laden

BEKIJK DE VOLLEDIGE KALENDER

Partners

AGRAR Plus Beteiligungsges.m.b.H.
AGRAR Plus Beteiligungsges.m.b.H.
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas
University of Hohenheim
Centre for Research and Technology Hellas