Skill Needs for Sustainable Agri-Food and Forestry Sectors (I): Assessment through European and National Focus Groups

Znanstveni članek, osredotočen na analizo nacionalnih in evropskih fokusnih skupin, je bil objavljen v posebni številki “Trajnostni prehranski sistem v Evropski uniji”  revije “Trajnost” – urednik MDPI

https://www.mdpi.com/2071-1050/14/15/9607

Download the paper!