Skill Needs for Sustainable Agri-Food and Forestry Sectors (I): Assessment through European and National Focus Groups

Kansallisiin ja eurooppalaisiin fokusryhmien analyysiin keskittynyt tieteellinen artikkeli on julkaistu Sustainability-lehden erikoisnumerossa ”Sustainable Food System in the European Union” – MDPI:n toimittaja

https://www.mdpi.com/2071-1050/14/15/9607

Download the paper!