Skill Needs for Sustainable Agri-Food and Forestry Sectors (I): Assessment through European and National Focus Groups

Wetenschappelijk artikel gericht op de analyse van nationale en Europese focusgroepen is gepubliceerd in het speciale nummer “Sustainable Food System in the European Union” van het tijdschrift “Sustainability” – MDPI-editor

https://www.mdpi.com/2071-1050/14/15/9607

Download the paper!