Javni dokumenti

Javni dokumenti, rezultati in izidi projekta FIELDS

Strateški načrt zainteresiranih strani in poročilo o analizi

Strategija rasti sektorja je povzeta v obsežnem poročilu z razpoložljivimi materiali in direktivami EU, združenj proizvajalcev in industrij.

Analiza trendov in scenarijev

V tem rezultatu so predstavljeni scenariji, njihova hipoteza in utemeljitev ter njihove posledice. Vseboval bo povzetek, ki bo predstavil glavne trende, njihov vpliv in potrebe po spretnostih na nacionalni in evropski ravni.

Nedavni komentarji