Openbare documenten

Openbare documenten, resultaten en uitkomsten van het FIELDS-project

Strategisch plan en analyserapport van belanghebbenden

De groeistrategie van de sector is samengevat in een uitgebreid rapport, aan de hand van het beschikbare materiaal en richtlijnen van de EU, producentenverenigingen en industrieën.

Prioriteiten voor profielen 

CONFAGRI PT heeft met de steun van AERES een prioriteringssysteem en classificatie ontwikkeld van alle opleidingsbehoeften die zijn verkregen in de verschillende scenario’s van de verkenningsoefening voltooid in T1.5 en van de beroepsprofielen en vaardigheidsbehoeften gedefinieerd in T2.1

Nationale en EU-regelgevingskaders

Deze taak is gericht op het voorbereiden van de uitrol van projectresultaten op nationaal en regionaal niveau met de relevante overheids- en sectorale autoriteiten. De partners hebben de informatie verstrekt over de regelgevingskaders die in elk land van kracht zijn.

Trend- en scenarioanalyse

Deze deliverable presenteert de scenario’s, hun hypothese en rechtvaardiging en hun gevolgen. Het zal een samenvatting bevatten met de belangrijkste trends, hun impact en vaardigheidsbehoeften op nationaal en Europees niveau.

Methodologiedefinitie

Met het uiteindelijke doel om innovatie en duurzame ontwikkeling in de landbouw-, bosbouw- en bio-economiesector te ondersteunen, kan een verscheidenheid aan methoden worden toegepast voor het aanleren van inhoud en processen die het leren van technologische en zachte vaardigheden door boeren verbeteren.
Dit rapport definieerde de pedagogische benadering die zal worden gebruikt om het trainingsprogramma te ontwikkelen om het leren van landbouwers van technologische en zachte vaardigheden te verbeteren.

Financieringsmogelijkheden

In deze taak bestudeerden en somden de partners de beschikbare financieringsmogelijkheden op om de vaardigheidsstrategieën en het toekomstige gebruik van de output van FIELDS te ondersteunen. Er zijn twee niveaus bestudeerd (regionaal/nationaal en EU-niveau), elke partner zal de regionale en nationale financieringsmogelijkheden opsommen met behulp van het EU-aanbestedingsportaal en het materiaal van de lokale autoriteiten