Tretje FIELDS glasilo je na spletu!

Tretje FIELDS glasilo je na spletu!

Tretje glasilo FIELDS je bilo izdano in se osredotoča na ustvarjanje prihodnjih delovnih profilov za kmetijska znanja. European Skills, Competences and Professions (ESCO). @EUErasmusPlus Preberite, prenesite, delite English version  ...
Drugi znanstveni članek

Drugi znanstveni članek

Naš najnovejši članek o “Potrebah po znanju in znanju za trajnostni agroživilski in gozdarski sektor” je izšel in je del posebne številke revije Sustainability o “Trajnostnem prehranskem sistemu v Evropski uniji”. Je rezultat spletne ankete za...
Prvi znanstveni članek na spletu

Prvi znanstveni članek na spletu

Skill Needs for Sustainable Agri-Food and Forestry Sectors (I): Assessment through European and National Focus Groups Znanstveni članek, osredotočen na analizo nacionalnih in evropskih fokusnih skupin, je bil objavljen v posebni številki “Trajnostni prehranski...
2. Newsletter je na voljo!

2. Newsletter je na voljo!

2. FIELDS Novico prihaja!To vprašanje je osredotočeno na sodelovanje FIELDS na forumih in srečanjih, ki poudarja našo zavezanost Paktu za spretnosti. Preberite na spletu ali prenesite (angleška...
Biogospodarstvo

Biogospodarstvo

»Biogospodarstvo lahko opredelimo kot tiste dele gospodarstva, pri katerih se za proizvodnjo živil, materialov in energije uporabljajo obnovljivi biološki viri s kopnega in morja, kot so kmetijske rastline, gozdovi, ribe, živali in mikroorganizmi.« (ES 2020).V...
Digitalizacija

Digitalizacija

Elektronika, tehnologija avtomatizacije in povezovanje strojev na internet so močno spremenile možnosti v kmetijski proizvodnji. Digitalizacija gospodarstva je stranski učinek avtomatizacije serijskega poslovanja v kmetijstvu in uvedbe sistemov upravljanja in nadzora...