Το τρίτο ενημερωτικό δελτίο FIELDS είναι εδώ!

Το τρίτο ενημερωτικό δελτίο FIELDS είναι εδώ!

Το τρίτο ενημερωτικό δελτίο FIELDS κυκλοφορεί και εστιάζει στη δημιουργία μελλοντικών προφίλ θέσεων εργασίας για δεξιότητες στη γεωργία. Ευρωπαϊκές Δεξιότητες, Ικανότητες και Επαγγέλματα (ESCO). @EUErasmusPlus Διαβάστε, κατεβάστε και μοιραστείτε English version  ...
Δεύτερη επιστημονική εργασία

Δεύτερη επιστημονική εργασία

Η πιο πρόσφατη εργασία μας με θέμα “Ανάγκες δεξιοτήτων για βιώσιμους τομείς γεωργίας-διατροφής και δασοκομίας” έχει κυκλοφορήσει και αποτελεί μέρος του ειδικού τεύχους του περιοδικού Sustainability με θέμα “Sustainable Food System in the European...
Πρώτη επιστημονική εργασία στο διαδίκτυο

Πρώτη επιστημονική εργασία στο διαδίκτυο

Skill Needs for Sustainable Agri-Food and Forestry Sectors (I): Assessment through European and National Focus Groups Επιστημονική εργασία που επικεντρώνεται στην ανάλυση των εθνικών και ευρωπαϊκών ομάδων εστίασης έχει δημοσιευθεί στο Ειδικό τεύχος “Sustainable...
Το 2ο Newsletter μπήκε!

Το 2ο Newsletter μπήκε!

Το 2ο ενημερωτικό δελτίο FIELDS είναι μέσα! Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στη συμμετοχή του FIELDS σε φόρουμ και συναντήσεις, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή μας με το Σύμφωνο Δεξιοτήτων. Διαβάστε online ή κατεβάστε (αγγλική...
Βιο-οικονομία

Βιο-οικονομία

«Η βιο-οικονομία μπορεί να οριστεί ως εκείνα τα μέρη της οικονομίας που χρησιμοποιούν ανανεώσιμους βιολογικούς πόρους από τη ξηρά και τη θάλασσα – όπως καλλιέργειες, δάση, ψάρια, ζώα και μικροοργανισμούς – για την παραγωγή τροφίμων, υλικών και ενέργειας»...