Julkiset asiakirjat

Julkiset asiakirjat, FIELDS-projektin tulokset ja tulokset

Sidosryhmien strateginen suunnitelma ja analyysiraportti

Alan kasvustrategia on tiivistetty kattavassa raportissa saatavilla olevan materiaalin ja EU: n, tuottajajärjestöjen ja teollisuuden ohjeiden kautta.

Trendi- ja skenaarioanalyysi

Tässä julkaisussa esitetään skenaariot, niiden oletukset ja perustelut sekä seuraukset. Se sisältää tiivistelmän, joka esittelee tärkeimmät suuntaukset, niiden vaikutukset ja taitotarpeet kansallisella ja Euroopan tasolla.

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit