Δημόσια έγγραφα

Δημόσια έγγραφα, αποτελέσματα και αποτελέσματα του έργου FIELDS

Στρατηγικό σχέδιο και έκθεση ανάλυσης ενδιαφερομένων

Η αναπτυξιακή στρατηγική του τομέα συνοψίζεται σε μια περιεκτική έκθεση, μέσω του διαθέσιμου υλικού και των οδηγιών της ΕΕ, των ενώσεων παραγωγών και των βιομηχανιών.

Ανάλυση τάσεων και σεναρίων

Αυτό το παραδοτέο παρουσιάζει τα σενάρια, την υπόθεση και την αιτιολόγησή τους και τις συνέπειές τους. Θα περιέχει μια εκτελεστική περίληψη που θα παρουσιάζει τις κύριες τάσεις, τον αντίκτυπο και τις ανάγκες δεξιοτήτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Πρόσφατα σχόλια